Jídelníčky:

Přerušení provozu MŠ, ŠJ a ŠD během prázdnin

Vážení rodiče, během letních prázdnin bude přerušen provoz následovně: Školní družina -…

Vedoucí: Kolářová  Miroslava
Kuchařky: Netopilová Daniela, Slouková Eva,  Nábělková Eva
Pracovnice obchodního provozu: Grundová Marie, Kráčmarová Jana, Hudcová A.

Výdej obědů
Žáci a zaměstnanci školy: 11.10 – 13.25 hod.
Cizí strávníci: 11.00 – 11.30 hod.
Cizí strávníci vstupují do školní jídelny bočním vchodem (od asfaltového hřiště).

Informace k placení stravného:

Při počátečním přihlášení strávníka bude inkasována částka odpovídající počtu stravovacích dnů v daném měsíci násobených cenou stravy. V každém dalším měsíci bude stravné odpovídat počtu stravovacích dnů v měsíci po odečtu odhlášených obědů za uplynulý měsíc.
Po skončení školního roku budou případné přeplatky u dětí MŠ převedeny do dalšího školního roku, u dětí ZŠ budou vráceny na běžné účty nebo vyplaceny v hotovosti u účetní školy.

Stravné lze platit:

1.Inkasním způsobem z kteréhokoliv běžného účtu u kterékoliv banky

U tohoto způsobu placení je zapotřebí zřídit v bance inkasní souhlas k našemu běžnému účtu č. 181 268 451 / 0300. Nezadávejte žádný variabilní ani specifický symbol. Kopii inkasního souhlasu pošlete do školní jídelny nebo přepošlete e-mailem na adresu : jidelna@zsdolany.cz

2. Bankovním převodem ze svého běžného účtu na základě platebního podkladu, který obdržíte začátkem každého měsíce.

Ceny stravného od 1.3.2023 :

MŠ polodenní 39,- Kč

MŠ celodenní 49,-Kč

MŠ celodenní 7-letí 54,-Kč

ZŠ 7-10 let 29,-Kč

ZŠ 11-14 let 32,-Kč

ZŠ 15-letí 38,-Kč

Cïzí strávníci 75,-Kč