Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

1. Název
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel školy: Obec Dolany, Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44, § 111)
3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace
783 16 Dolany č. p. 174
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace
783 16 Dolany č. p. 174oficiální
4.3 Úřední hodiny
V měsících leden – červen a září – prosinec. Pondělí – Pátek 7:30 – 15:30 hod.
4.4 Telefonní čísla
viz. kontakty – klikni zde

4.6 Adresa internetové stránky
oficiální: http://www.zsdolany.cz
4.7 Adresa e-podatelny
ID datové schránky: cxkmbau
4.8 Další elektronické adresy
oficiální: skola@zsdolany.cz
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 181268179, kód banky: 0300
6. IČO
70983259
7. DIČ
Nejsme plátci DPH.

Pověřenec na ochranu osobních údajů – klikni zde

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů – klikni zde

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách nebo formou podatelny 
10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést osobně kanceláři školy v úředních hodinách nebo formou podatelny 

11. Opravné prostředky – Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formulářevšechny potřebné formuláře najdete zde

13. Popisy postupů 

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence