Ve dnech 19. a 20. září se 5. třídy vypravily do Pevnosti poznání na vzdělávací program Svět očima vody. Děti se dozvěděly spoustu nových informací o pozoruhodném vodním prostředí a ve vědecké dílně zkoumaly živočichy, které v něm žijí. Dále pak navštívily expozici Rozum v 
Přečíst
Dne 18. 9. se děti prvních, druhých a třetích tříd zúčastnily akce Dopravní bezpečnost. Děti nejprve zhlédly krátké motivační video o řidiči kamionu – Samovi. Následně s pomocí panáčků a maket aut znázorňovaly, jak bezpečně přecházet silnici. K tomu využívaly 3 jednoduchá pravidla: zastav, rozhlédni 
Přečíst
ŠKOLNÍ PROJEKTY Ovoce a zelenina do škol (OZdŠ) a Mléko do škol (MDŠ) • Školní projekty budou pokračovat ve stejném stylu jako loni. Dodávky produktů jsou minimálně jednou měsíčně pro žáky prvního stupně, včetně přípravných tříd. • Minimální počet dodávek je jedna za kalendářní měsíc 
Přečíst
Na úvod školního roku připravili nové třídní učitelky III. A a III. B zábavné seznamovací dopoledne v přírodě poblíž školy.
Přečíst
Ve dnech 6. – 8.9. se žáci 6. ročníků účastnili adaptačního pobytu. Ubytovaní byli v chatkách tábora u Chaty pod věží na Radíkově. V průběhu tří dnů žáci pracovali na vzájemných vztazích v rámci jednotlivých tříd zvlášť, ale i všech tří šestých tříd dohromady. Žáci měli nabitý program 
Přečíst
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 4. září na prostranství u školy a to pod vedením paní zástupkyně Mgr. Jany Horákové. Spolu se zástupci obce Dolany jsme mezi námi přivítali žáky 1. tříd, pro které byly připraveny drobné odměny a pamětní listy, které 
Přečíst
Veliká píle a sportovní dřina našich žáků – sourozenců Josefa (V. A) a Matyáše (VI. B) Buriánkových byla letos korunována velkými úspěchy. Josef Buriánek vybojoval na Světových hrách mládeže- UCI Trials World Youth Games 2023 druhé místo v kategorii Poussin a stal se tak Vícemistrem 
Přečíst
Vážení rodiče, žáci, zasíláme několik důležitých informací k novému školnímu roku:  Slavností zahájení a první školní den proběhne dle informací zde v příloze – slavnostní zahájení Rozvrh hodin na příští školní rok najdete v IS Edookit, bude doplněn i zde na webových stránkách. Najdete zde 
Přečíst
V pátek 30. června dopoledne jsme slavnostně ukončili školní rok 2022/2023. Nejdříve všichni společně na prostranství u školy. Na úvod vystoupili žáci IV. A se svým tancem, následoval proslov pana ředitele, následně opět vystoupení tentokráte žáků V. tříd. Následně jsme rozdali knižní odměny žákům a 
Přečíst
Na konci školního roku čekalo na žáky prvních tříd překvapení. Své celoroční úsilí završili čtenářskou hrou. Při ní se všechny děti proměnily ve skřítky a pomáhaly princezně Amélii z Písmenkového království naučit se číst. Plnění zábavných úkolů prověřilo čtenářské dovednosti žáků. Odměnou jim pak bylo pasování 
Přečíst
Nejnovější příspěvky