V sobotu 17. 2. 2024 se uskutečnil školní ples, který pořádá SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. O kulturní program se postarali žáci naší školy a nutno dodat, že se úkolu zhostili velmi úspěšně. Na úvod vystoupil žáci z Folklórního kroužku, dále následovala pěvecká vystoupení K. 
Přečíst
Ve čtvrtek 8.2. se 5.A vydala do Vlastivědného muzea Olomouc na přírodovědný program Chlupatý svět. Děti si mohly sáhnout na kožich lišky, kuny, jelena nebo jezevce. Dále se seznámily se savci v Olomouckém kraji, dozvěděly se, proč mají savci na sobě srst a jak jsou přizpůsobeni 
Přečíst
Ve dnech 13. 01. – 19. 01. 2024 se žáci 7. A, 7. B a 7. C zúčastnili Lyžařského výcvikového zájezdu. Ubytování bylo již tradičně v PENZIONU KOUTY NAD DESNOU v pěkných pokojích a s vynikajícím zázemím. Celý týden jsme se věnovali zdokonalování v lyžování v největším areálu 
Přečíst
Vážení rodiče, pro předškolní děti pořádáme 22. února 2024 Školu na zkoušku. Děti tak mají možnost před zápisem do 1. třídy, který se bude konat 11. a  12. dubna 2024, se seznámit se školním prostředím a pod vedením zkušené učitelky ZŠ okusit, jaké to je 
Přečíst
V úterý 16.1.2024 proběhl v DDM Olomouc již 53. ročník soutěže Dějepisné olympiády  pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, nižší ročníky osmiletých a šestiletých gymnázií. Tématem tohoto ročníku byl „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava a Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po 
Přečíst
V úterý 16. 1. se děti druhých tříd zúčastnily preventivního programu s názvem Méďové, který vycházel z klasické pohádky Maruška a medvědi. Děti si formou dramatizace vyzkoušely, co s tím, když něco provedou. Například poškodí cizí věc, i když ne se zlým úmyslem. Snažily se také vcítit do role rodičů, kteří pak 
Přečíst
Vážení rodiče, žáci, přidáváme odkaz na zajímavé informace k přijímacím zkouškám, které byly zveřejněny na ČT EDU. Jistě tam najdete podnětné informace, které Vám mohou dopomoci k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek. Veškeré info najdete zde – Velký průvodce
Přečíst
V pátek 12. ledna se žáci šestých tříd zúčastnili již tradiční besedy se starostou Dolan panem Rudolfem Pečinkou v rámci předmětu Výchova k občanství. Dozvěděli se, jak funguje obec a které obce spadají pod Dolany, co má na starost obec samotná a za co zodpovídá starosta a místostarosta.   
Přečíst
V pondělí 8. 1. 2024 se třída 8. A zúčastnila výukového programu s názvem Země fantazie. Akce proběhla v Knihovně města Olomouce. Program byl zaměřen na fantastickou literaturu, která u žáků patří mezi oblíbené žánry. Paní knihovnice nás nejprve provedla vybranými tituly sci-fi, hororu i 
Přečíst
Nový rok 2024 zahájili druháčci exkurzí ve Sluňákově. Na třídu 2. A čekal program „Vypečená houska“. Děti prožily příběh housky, než se dostane na talíř. Začaly na poli, poznávaly hlavní druhy obilí a také jednotlivé činnosti, které vedou až k upečení housky. Vyzkoušely si, jak 
Přečíst