Novinky

Beseda s Policií ČR

15.2.2023 proběhla ve školní družině beseda s policisty ze zásahové jednotky Policie ČR. Pplk. Štěpán Korbel a pplk. Jan Šimek si pro děti…

VYSTOUPENÍ MAŇÁSKOVÉHO DIVADLA

Po delší odmlce zavítalo za dětmi ze školní družiny maňáskové divadlo „Sluníčko“ ze Šternberka, které se zaměřuje na klasické pohádky s využitím mravního poučení…

Čínština a čínská kultura v ŠD

Ve čtvrtek dne 24.11. 2022 přišla dětem že školní družiny popovídat o daleké Číně lektorka paní Mgr. Michaela Zahradníková Ph.D. Proběhl společný čajový…

Drakiáda v ŠD

Krásné úterní odpoledne před podzimními prázdninami strávila všechna oddělení školní družiny společně na fotbalovém hřišti, aby si děti užily tradiční říjnovou drakiádu. I…

Rozloučení s létem v ŠD I. a II.

Tradiční akce „Rozloučení s létem“ se letos uskutečnila ve středu 5.října na Hejných louce, kde si děti mohly užít krásné podzimní odpoledne plné indiánských…

Plán akcí ŠD

There are no upcoming events at this time.

I. oddělení ŠD (I. A, II. A) – učebna P4

Mgr. Štěpánková Romana

tel: 777 480 115 

email: r.stepankova@zsdolany.cz

II. oddělení ŠD (I. B, II. A) – učebna P 3

Bc. Bednaříková Veronika

tel: 777 480 115 

email: v.bednarikova@zsdolany.cz

III. oddělení ŠD (II. B, III. B) – učebna II. B

Bc. Trnková Jana

tel: 777 480 116

email: j.trnkova@zsdolany.cz

IV. oddělení ŠD (III. B, III. A) – učebna III. A

Mgr. Suchánková Pilátová Lýdie

tel: 777 480 116

email:l.pilatova@zsdolany.cz

 

Režim dne ve školní družině
6:15 – 7:15činnost odpočinková a rekreační
11:10 – 13:00činnost rekreační
13:00 – 15:00činnost zájmová
15:00 – 16:30příprava na vyučování, rekreační činnosti

Důležité dokumenty: 

 

Směrnice úplata ŠD 2022-2023

[gkit id=1]