Název školy: Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 650 028 465
Sídlo: 783 16 Dolany č.p. 174
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 70983259   DIČ: CZ70983259

Zřizovatel: Obec Dolany
Právní forma: obec, IČ: 002988808
Sídlo: 783 16 Dolany č.p. 58

Součásti příspěvkové organizace: 

Školní družina Dolany, Školní jídelna Dolany, Mateřská škola Dolany, Mateřská škola Dolany – Véska č.p. 64
Školní jídelna – výdejna Dolany – Véska 64, Školní jídelna – výdejna Dolany 693

Telefon: 585 151 741, 585 151 742, 585 151 751
Fax: 585 151 741
E-mail: skola@zsdolany.cz
Internetové stránky: http:/www.zsdolany.cz

Ředitel školy: Mgr. Pirliomov Petr
Zástupce ředitele školy: Mgr. Horáková Jana
Výchovný poradce: Mgr. Gazdík Martin

Počet tříd: 22 (10 tříd na 1. stupni, 12 tříd na 2.stupni) 

 

 

Historie dolanské školy

Historie dolanské školy – brožura-historie-dolanské-školy