První plavecká hodina proběhla ve středu 13.září v Bohuňovicích. Děti byly výborně připravené a hlavně se již od rána těšily, co všechno je čeká. Děti se seznámily s trenérkami, celým prostorem plaveckého bazénu a bezpečnostními pravidly. Svoji výuku začaly v tzv. ledvince, kde ukazovaly, jak 
Přečíst
Rok nám utekl neuvěřitelně rychle a proto bychom za oddělení MOTÝLKŮ a BERUŠEK chtěly poděkovat všem rodičům za úžasnou spolupráci a dětem popřát z celého srdce úspěšný vstup do 1. třídy, spousty nových zážitků a všem krásné letní prázdniny.  Paní učitelky MŠ Dolany  
Přečíst
V posledním měsíci tohoto roku jsme si povídali o zvířátkách žijících v různých prostředích. Žabka Kapka seznámila děti se zvířaty u rybníka, navštívili jsme rybníky v Dolanech a Toveři. Pozorně jsme naslouchali zvukům a bedlivě pozorovali, koho spatříme. V týdnu jsme s dětmi oslavili jejich 
Přečíst
Květnu jsme jeli na výlet do Mladečských jeskyní. Autobus nás vyzvedl u školky a vysadil kousek od jeskyní, krátkou procházkou jsme došli až k nim. Před vstupem do jeskyní jsme se posilnili svačinkou a kdo chtěl, měl možnost, si koupit něco na památku. Prohlídka jeskyně 
Přečíst
Děti z MŠ Véska a MŠ Dolany si užily skvělé dopoledne na fotbalovém hřišti, kde jim společně paní učitelky připravily různé soutěže, např.: navlékání ruličky na švihadlo, chůze na chůdách, člunkový běh se lžící s tenisákem, kuželky a další jiné stanoviště ke Dni dětí. Děti 
Přečíst
V měsíci květnu jsme si s dětmi povídali na krásné téma RODINA a DOMOV. Cílem bylo jednoduchou formou vysvětlit, že každý člen rodiny má svou roli, má určité povinnosti, uvědomit si význam zázemí v rodině, vztahy, ochranu rodiny a že rodina poskytuje bezpečí, jistotu a 
Přečíst
V měsíci dubnu jsme se s dětmi věnovali dopravní školičce, kde se děti učily poznávat základní dopravní značky, druhy semaforů a pravidla silničního provozu. Své znalosti a dovednosti procvičovaly na vycházkách přímo v „terénu.“ Od dopravy není daleko k povoláním. Děti zjišťovaly povolání svých rodičů, 
Přečíst
Vážení rodiče, během zápisu do Mateřské škola Dolany a Mateřské školy Véska bylo přijato celkem 43 žádostí o přijetí. Z tohoto celkového počtu bylo do MŠ Dolany přijato 20 dětí a MŠ Véska 8 dětí. Další děti budou moci být přijati během podzimu a to 
Přečíst
V dubnu se děti byly podívat do místní kapličky ve Vésce. Úžasný výklad nám poskytla paní Alice Kouřilová. Pověděla nám, kdy kaplička byla postavena a k čemu se využívá. Taktéž nám sdělila, že patronem je sv. Petr a Pavel. Děti si společně v kapličce zazpívaly, 
Přečíst
Velikonoční dílničky, které se konaly 4.4. v MŠ Véska byly plné nádherných výrobků, které tvořily děti společně s rodiči a kolektivem pedagogů školky. Tvořilo se velikonoční vejce v různých podobách, zajíc, jarní květiny a ptáček na přivolání jara. Nechybělo občerstvení a celým odpolednem se linula 
Přečíst
Nejnovější příspěvky