Po dvou letech jsem se rozhodli uspořádat tradiční nocování ve školce. Deset nejstatečnějších dětí se sešlo 23. června v 16:00 hodin ve školce. Čekalo je dobrodružství v podobě šipkované. Na ní děti plnily různé úkoly, které je měly dovést k pokladu. Nakonec si ale poklad 
Přečíst
V úterý 13. června 2022 se děti zúčastnily projektového dne v ZŠ Dolany. Projekt byl zaměřený na Vesmír. Děti musely projít úzkým otvorem do nafouknuté kopule, kde byl pro ně připravený krátký film. Děti musely hledat raketu, houbu, Zemi…., ale musely též odpovídat na otázky. 
Přečíst
Vážení rodiče, během letních prázdnin bude přerušen provoz následovně: Školní družina – od 1. 7. do 31. 8. 2022 – přerušení ŠD 2022 Mateřská škola – od 18. 7. do 14. 8. 2022 – Přerušení MŠ 2022 prázdniny Školní jídelna – od 18. 7. do 
Přečíst
V pátek 10. června 2022 proběhly v areálu fotbalového hřiště v Dolanech tzv. první Školní slavnosti. Pro všechny návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, sportovní vyžití a také zajímavé občerstevení, které připravila škola nebo rodiče našich žáků. Celkový finanční výtěžek byl využit pro SRPŠ při 
Přečíst
V tomto měsíci jsme si s dětmi v oddělení „MOTÝLKŮ“ hráli na různá povolání – švadleny, číšníky, zahradníky, prodavače, hasiče, policisty či lékaře. Děti hrály různé hry na povolání, dávali jsme si hádanky nebo povolání ztvárnily pomocí pantomimy. S dětmi jsme navštívili místní obchod „Jednotu“, 
Přečíst
Vážení rodiče, v příloze či na obrázku najdete seznam všech přijatých dětí do MŠ Dolany a MŠ Véska od 1. 9. 2022. Celkem k zápisu přišlo 36 dětí, z toho přijato bylo do MŠ Dolany 18 dětí a MŠ Véska 9 dětí. Nepřijatých je celkem 
Přečíst
Blíží se filipojakubská noc a tak jsme se s dětmi domluvili, že si prožijeme čarodějnické dopoledne. Ráno do školky již nechodily děti, ale krásné malé čarodějky a kouzelní čarodějové nejenom s magickými hůlkami, klobouky, ale i s pravým nefalšovaným košťátkem. A pak to všechno začalo. 
Přečíst
Ve středu 20: dubna jsem se vydali s dětmi do MŠ v Dolanech, kde pro ně byl nachystaný projektový den na téma Exotické ptactvo. Děti se na tento den těšily z několika důvodů. Čekala je ranní jízda autobusem, program a zpáteční cesta zpět do naší 
Přečíst
S dětmi jsem si celý týden povídali o tom, jak pomoci naší planetě a proč je důležité se k ní chovat hezky a ohleduplně. Děti se dozvěděly, proč je důležité třídit odpad, šetřit nejen vodou, ale i věcmi kolem nás. Dozvěděly se, co znamená recyklace 
Přečíst
Ani děti v MŠ Dolany nezahálely a připravovaly se na Velikonoční svátky. Zdobili jsme si třídy a s dětmi jsme tvořili různé výrobky s touto tematikou. Děti pekly perníčky, kdy si samy vyválely těsto, vykrajovaly velikonoční motivy – vajíčko, zajíčka a ozdobily si je cukrovou 
Přečíst
Nejnovější příspěvky