V tomto týdnu probíhají adaptační kurzy pro žáky VI. tříd. Vzhledem k epidemiologické situace jsme pozměnili v letošním roce průběh. Kurz je dvoudenní a každá třída jej má samostatně. První den stráví žáci na Turistické základně v Pohořanech, kde máme pro žáky připraven preventivní program rozvíjející pozitivní vztahy ve třídě (realizuje s třídním učitelem školní psycholog a metodik prevence). Druhý den je pak pro žáky připraven turistický výlet na Posluchov. Jak probíhal první den třídy VI. C si můžete přečíst zde: Ve středu 23. září 2020 zahájili žáci VI.C svůj adaptační kurz, který je v letošním roce koncipován do dvou dnů. První den žáci strávili v Pohořanech, kde jim byla rezervována základna jako zázemí pro nejrůznější aktivity podporující dobré klima kolektivu, a dále také zázemí pro občerstvení během dne. V odpoledních hodinách žáci vyšlápli na Jedovou a během cesty plnili zábavné úkoly na čerstvém vzduchu v přírodě.“

všechny fotografie najdete zde

V loňském školním roce se uskutečnila výtvarná soutěž s názvem Nezapomeneme, jejímž cílem bylo uctít 75. výročí od konce 2. světové války. Této soutěže se zúčastnily žákyně z 8.B, Eliška Jančíková a Aneta Pudelová. Holky se vrhly na kreslení, práci jim však překazilo uzavření škol v měsíci březnu. To však holky nezastavilo, dokončily práci doma a obrázky mohly být odeslány. Příjemně nás překvapilo, když obě žačky postoupily do druhého československého kola, ve kterém bylo oceněno dílo Elišky Jančíkové. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v Karolinu za přítomnosti rektora Univerzity Karlovy a dalších významných hostů. Současně byla v Karolinu zahájena výstava vybraných prací, včetně obrázků od Elišky i Anety. Více o soutěži si můžete také přečíst na webových stránkách Karlovy Univerzity. Mgr. S. Endlicherová

V pátek 18.9. 2020 absolvovala VI.C se svou třídní učitelkou edukační program v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Program byl zaměřen na osobnost sv. Václava a skládal se ze dvou částí. První část byla zaměřena na osobnost sv. Václava obecně a proběhla přímo v Arcibiskupském paláci. Tato část také zahrnovala samostatnou práci žáků, dále práci ve skupinkách a nejrůznější tvořivé aktivity. Ve druhé části jsme se přesunuli do Katedrály sv. Václava, kde jsme měli možnost shlédnout nejen běžně přístupné prostory, ale také presbyterář a kryptu – mauzoleum. Během dopoledne tak žáci navštívili velmi působivá historická místa a opět rozšířili své znalosti.
Zapsala Mgr. L. Guňková

Krásného slunečného úterního rána vyrazily 4. třídy procházkou do zoologické zahrady na Kopečku. Viděli jsme spoustu zvířat – žirafy, lvy, opice, medvědy.. největší ohlas ovšem sklidili nádherní bílí vlci. Nezapomněli jsme nakrmit kozy a pohladit králíky, odvážlivci vystoupali na vyhlídkovou věž. V pořádku jsme se vrátili spokojení a plní zážitků.

V pondělí 14. září byli páťáci na dopravním hřišti ve Šternberku. Čekala je praktická část potřebná k získání průkazu cyklisty. Počasí nám přálo – den jak malovaný. Žáci si vyzkoušeli nejprve překážkovou dráhu na kole. Paní vedoucí dopravního hřiště je potom provedla po hřišti, vysvětlila a zopakovala s dětmi význam jednotlivých dopravních značek a pak už děti po skupinkách mohly vyzkoušet své znalosti při praktické jízdě na kole nejprve bez semaforů, později s nimi. Nakonec se všechny přítomné děti mohly radovat z nové průkazky cyklisty – cyklistická mise byla splněna.

V pátek a pondělí se děti 1. a 2.tříd zúčastnily projektu Příběh pana Tydýta, organizovaným Sdružením D z Olomouce. Program připravily lektorky pro každou třídu zvlášť a trval dvě vyučovací hodiny. Cílem akce je podpořit zdravé klima třídy, vést k respektu a vzájemné pomoci mezi žáky. Dětem se program velmi líbil a s „panem Tydýtem“ se budou potkávat po celý rok, nejen v rámci třídnických hodin, ale vždy podle potřeby i zájmu. 

Na měsíc září si třídní učitelé připravili celou řadu aktivit pro své žáky, tak aby si jim opět podařilo stmelit přátelský kolektiv a připomněli si i pravidla, které ve třídách měli nastavené – od turistických výletů v okolní přírodě, přes aktivity ve třídách či dopravní výchovu. Přinášíme Vám několik postřehů z realizace a rovněž pár fotek:

VIII.C – v pátek 4.9. se žáci 8. C vypravili na procházku po krásách Bělkovického údolí. Stoupání k Šifrové jeskyni a Horní boudě bylo nekonečné a náročné. Odměnou nám bylo krásné počasí, úžasná příroda, zatopený lom a „tak-akorát-opečené“ špekáčky.

VI. A – ve středu 9. 9. 2020 vypravila na pěší výlet na Svatý Kopeček do zoologické zahrady. Jelikož v loňském školním roce se výlety kvůli výuce na dálku neuskutečnily, žáci si vše vynahradili letos raději hned v úvodu školního roku. Vyrazili pěšky lesem se zastávkou na paloučku před ZOO, kde měli možnost sledovat malou přednášku o výcviku psů i s ukázkami nejrůznějších psích triků. Dozvěděli se také o možnostech sportování se psem a výchově štěňat. Žáci tak získali inspiraci pro práci se svými psími miláčky. Následně se celá třída odebrala do ZOO. Bonusem celého výletu byl vstup zdarma jako výhra, kterou žáci získali v literární soutěži v loňském školním roce. V zoologické zahradě si prohlédli všechny expozice a přečetli zajímavosti o jednotlivých zvířatech. Získané informace žáci upotřebili v závěrečném kvízu, kde měli mimo jiné napsat tři nejzajímavější poznatky, které se dozvěděli. Z hodnocení žáků vyplynulo, že výlet se všem líbil nejen kvůli krásnému počasí, ale i společně strávenému času.

Registrace LO

IS pro rodiče a žáky

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Office365

Návštěvnost stránek

Visits today: _