V úterý 30. června proběhlo v dopoledních hodinách slavnostní ukončení školního roku. Na úplný začátek bylo připraveno vystoupení žáků z tanečního kroužku, následně jsme se přivítali po 3,5 měsících a rozloučili se s žáky IX. tříd, kteří odcházejí na střední školy. Třídám, které byly aktivní v projektu recyklohranní a sběru papíru byly předány sladké odměny. Následně třídní učitelé ve třídách rozdali žákům vysvědčení a slovní hodnocení za výuku na dálku. Ještě jednou děkujeme všem žákům a rodičům za výbornou spolupráci během výuky na dálku, přejeme Vám všem klidné a pohodové léto.

Slovo ředitele školy

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. 9. 2020 Slavnostním zahájením v 8:30 hodin opět na prostranství u školy. Webové stránky budou aktualizovány v druhé polovině měsíce srpna .

Úřední hodiny kanceláře školy v době prázdnin najdete zde – úřední hodiny prázdniny.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vybrané žákyně ze 7.B – Aneta Pudelová, Eliška Jančíková a Barbora Labancová se v březnu zapojily do výtvarné soutěže s názvem Nezapomeneme. Tato soutěž byla zaměřená na výtvarné zpracování tématu holocaust. I když je toto téma pro žáky sedmého ročníku náročné, holkám se obrázky velmi povedly a byly odeslány organizátorům soutěže. Kvůli aktuální situaci je vyhlašování výsledků soutěže přesunuto na září, proto si na výsledky budeme muset počkat. I přesto budeme holkám přát hezké umístění. Mgr. S. Endlicherová

V mnoha zemích včetně České republiky se třetí neděli v červnu slaví Den otců. V tomto roce připadne Den otců právě na tuto neděli 21. června.
Děti ze 4.B si v rámci zábavné výuky angličtiny vytvořily projekty o svém tátovi, dědečkovi nebo strýčkovi. K anglickým větám s využitím známé slovní zásoby ještě přidaly i vyjádření v mateřském jazyce, kterým byla například krátká básnička nebo vlastní přání. Takže, milí tatínkové, dědečkové či strýčkové, VŠE NEJLEPŠÍ! Mgr. I. Daduová

Děti ze 2. B se ve školní skupině proměnily na jeden den v malé přírodovědce. Nejdříve při krátké vycházce do okolí školy nasbíraly různé květiny. Po příchodu do třídy s pomocí atlasu zjistily, jak se rostliny jmenují a pro každou kytičku vytvořily jmenovku s jejím rodovým i druhovým jménem. Na lavici uspořádaly malou výstavku. Na závěr si zahrály na ilustrátory a snažily se co nejvěrněji nakreslit některou z nasbíraných květin. Být přírodovědcem děti velmi bavilo a místo plánovaných dvou hodin u činnosti vydržely celý den. Mgr. M. Tylšarová

Po celou dobu výuky na dálku byla pro žáky připraveno velké množství výtvarných aktivit. Některé z nich jsme Vám před časem již prezentovali. Žáci se například inspirovali současným  brazilským umělcem Victorem Nunesem. Victor Nunes je brazilský umělec, který spojuje běžné předměty jednoduchou linkou, aby vytvořil obrázky, které pobaví. A my jsme se ním ve VV v 8.B a 9.C inspirovali. https://www.objevit.cz/obycejne-predmety-poslouzily-k-tvorbe-ilustraci-t49518. Během výuky na dálku se také žáci inspirovali opt-artem (také známý jako optické umění, vznikl v 60. letech 20. století.), nebo se žáci pokoušeli o spojení kresby a malby a umístění vytvořeného v krajině.

Tématem dobrovolného úkolu bylo i seznámení s významným sochařem Albertem Giacomettim a vytvoření sošky, inspirované jeho tvorbou. Giacomettiho sochy jsou charakteristické nepřirozeně protáhlým a úzkým tělem. Většina dětí tvořila z drátu, obaleného alobalem.

A na závěr ještě jedna pěkná básnička – V českém jazyce jsme se na dálku věnovali i Janu Werichovi a jeho pohádce Chlap, děd, vnuk, pes a hrob (Fimfárum), která má podtitulek Úsporná pohádka pomocí jednoslabičných slov aneb chvála češtiny. Dannymu Kročilovi z 8.B se na základě inspirace Werichem podařily vytvořit velmi pěkné texty jen z jednoslabičných slov.) – básnička

Již několik týdnů probíhá výuka žáků v rámci školních skupin na I. stupni a od 8. června také výuka žáků na II. stupni. Přinášíme Vám několik zajímavých postřehů z výuky, kterou pro žáky pedagogové připravili.

Dramatizace učiva Jan Hus – Děti ze 4.A vytvořily dvě party, naučily se texty a zahrály si o Janu Husovi , který pobýval v Kostnici a pak byl upálen.

Z hodiny Hejného matematiky ve skupině III. tříd, kde jsme se věnovali prostředí Náhodná procházka. Děti si nejdříve ve skupinkách vyrobily vlastní šachovnici a poté se s pomocí plyšáků a mincí seznamovaly s tématem pravděpodobnost.

Tvořivé činnosti ve skupině II. B – vyráběli jsme sádrové želvičky, které si následně děti namalovaly, pak zvířecí záložky do knížek, vyráběli jsme také z krabiček od sirek a zvířátka z vlnité lepenky…

V VI. A třídě se zaměřili pozornost na na téma členovci a žáci měli možnost se pod mikroskopem podívat na žihadlo vosy, nohu z vosy, nohu z pavouka a kusadla z pavouka.

ŠKOLA NA-DÁLKU

Vysvědčení pro rodiče

IS pro rodiče a žáky

Nové příspěvky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _