V pátek 25.11.2022 naše škola uspořádala pro žáky 9. ročníku poznávací zájezd do adventní Vídně. V autobusu jsme měli velmi zkušeného průvodce, který krátil čas cesty zajímavým povídáním o Vídni, jejích památkách, historii Vídně a vánočních trhů. Počasí nám zpočátku nepřálo, bylo zatažęno a pršelo. 
Přečíst
Dne 23. 11. 2022 se žáci devátých ročníků zúčastnili tradiční prezentace středních škol v Olomouci – Scholaris. Budoucí studenti se zde mohli seznámit se všemi školami našeho regionu a u stánků mohli klást zvídavé dotazy. Potom žáci v doprovodu vyučujících navštívili DOD na SŠ Strojírenské 
Přečíst
V pátek 18. 11. 2022 se v rámci dne s třídním učitelem uskutečnil výjezd žáků 8. A do Vésky, kde si v místním hotelu zahráli bowling. Jako posilu jsme přizvali i naši bývalou žákyni, Elišku Dubravovou, která v současné době studuje na Gymnáziu Hejčín. Hra 
Přečíst
Již pravidelně se před Vánoci naše škola účastní sbírky Vánoční hvězda, která se letos koná již 25. rok. Její výtěžek půjde na pomoc nemocným dětem na Dětské klinice FN Olomouc. Naši žáci i pracovníci školy tak zakoupením květiny přispívají na to, aby se mohly zlepšit 
Přečíst
Dne 15.11 se žáci Ekologického semináře zúčastnili v rámci Týdne globálního vzdělávání online konference Jak vy/tvořit udržitelný svět. Absolvovali celkem tři příspěvky, prostřednictvím kterých se dozvěděli více o rozložení zdrojů energie v ČR, jak fungují udržitelné komunity a seznámeni byli i s teorií nerůstu. Součástí programu bylo i 
Přečíst
V úterý 15.listopadu proběhl na gymnáziu ve Šternberku již 14. ročník soutěže Matemánie, kterou tato škola připravuje pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Soutěžící v družstvech musí při řešení úloh vzájemně spolupracovat, pro úspěch musí nejen dobře počítat, ale také vždy zvolit správnou 
Přečíst
Vážení rodiče, přátelé školy, budoucí a bývalí žáci, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozval na Den otevřených dveří, který naše škola pořádá v sobotu 26. listopadu 2022 od 8:00 – 13:00 hodin. Během tohoto dne si můžete projít školu, setkat se s učiteli, dozvědět 
Přečíst
Ve středu proběhl v naší škole No backpack day, neboli Den bez batohů. Akci uspořádal pro své spolužáky žákovský parlament, konkrétně dívky z VIII. C třídy. O co se vlastně jednalo? Vtip spočívá v tom, že žáci si do školy přinesou pomůcky v něčem jiném, než v aktovce, 
Přečíst
Vážení rodiče, žáci, rádi bychom Vás informovali o změně přihlašování do Edookitu. Nově se budou všichni uživatelé přihlašovat pomocí služby Plus4U Identity Management a to od 16. 11. 2022. Ke změně přistupujeme z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti, budoucího rozšiřování obsahu aplikace Edookit a zjednodušení vlastního 
Přečíst
Lesní zvířátka mají děti moc rády. Děti si ve školce i při pobytu venku hrály na veverky, sovy, mravence a pavouky. S dětmi jsme chodili do přírody a pozorovali všechno živé – v lese mravence, na louce a u školky pavouky a dokonce i veverku. 
Přečíst
Nejnovější příspěvky