Vážení rodiče, zde najdete všechny důležité formuláře k zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025:  Informace pro rodiče k organizaci zápisu_2024 Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Žádost o odklad povinné školní docházky Přihláška do ŠD lékařský posudek – odklad Kritéria přijetí
Přečíst
V sobotu 17. 2. 2024 se uskutečnil školní ples, který pořádá SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. O kulturní program se postarali žáci naší školy a nutno dodat, že se úkolu zhostili velmi úspěšně. Na úvod vystoupil žáci z Folklórního kroužku, dále následovala pěvecká vystoupení K. 
Přečíst
Vážení rodiče, pro předškolní děti pořádáme 22. února 2024 Školu na zkoušku. Děti tak mají možnost před zápisem do 1. třídy, který se bude konat 11. a  12. dubna 2024, se seznámit se školním prostředím a pod vedením zkušené učitelky ZŠ okusit, jaké to je 
Přečíst
Vážení rodiče, žáci, přidáváme odkaz na zajímavé informace k přijímacím zkouškám, které byly zveřejněny na ČT EDU. Jistě tam najdete podnětné informace, které Vám mohou dopomoci k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek. Veškeré info najdete zde – Velký průvodce
Přečíst
V pondělí 8. 1. 2024 se třída 8. A zúčastnila výukového programu s názvem Země fantazie. Akce proběhla v Knihovně města Olomouce. Program byl zaměřen na fantastickou literaturu, která u žáků patří mezi oblíbené žánry. Paní knihovnice nás nejprve provedla vybranými tituly sci-fi, hororu i 
Přečíst
Nový rok 2024 zahájili druháčci exkurzí ve Sluňákově. Na třídu 2. A čekal program „Vypečená houska“. Děti prožily příběh housky, než se dostane na talíř. Začaly na poli, poznávaly hlavní druhy obilí a také jednotlivé činnosti, které vedou až k upečení housky. Vyzkoušely si, jak 
Přečíst
V pondělí 18. 12. přišly navštívit naše starší spoluobčany do DPS Véska děti z folklórního kroužku. Oblečeni v místních krojích děti předvedly hudebně-pohybové pásmo hanáckých koled a říkadel „Koledníci“. Kulturní program doplnily děti z MŠ Véska. Obyvatelé DPS byli tímto milým vystoupením potěšeni. Na oplátku 
Přečíst
Poslední den před Vánoci si žáci 2. stupně zahráli šifrovací hru a nachystali pro širokou veřejnost šifrovačku v Dolanech. Pokud byste si ji chtěli vyzkoušet, stačí rozkliknout mapu. Objevíte 12 úkrytů s šiframi od našich žáků. Pokud se vám podaří všechny nalézt a vyluštit, dozvíte 
Přečíst
Ve čtvrtek 21. 12. se na prvním stupni uskutečnil projektový den Příběhy starých řemesel. Program byl rozdělen na dva bloky. V prvním se žáci prostřednictvím videa a vyprávění seznámili z historií různých řemesel. V nabídce byl např.: modrotisk, výroba svíček, drátenictví, košíkářství, smaltování, plstění a 
Přečíst
V páteční dopoledne, dne 15. 12. 2023, byla v základní škole přichystána vánoční dílnička. Děti ze základní školy si pod vedením paní učitelek, pro děti ze školky, připravily vyrábění různých zápichů, přáníček, kapříků, andílků či vánočních stromečků. Dětem se tvoření velmi líbilo a některé perníčky, 
Přečíst
Nejnovější příspěvky