Po týdnech jarního a velikonočního tvoření jsme si ve středu 27.3.2024 s dětmi, ve třetím a čtvrtém oddělení školní družiny, užili zajíčkovu velikonoční stezku. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť, na kterých plnily úkoly. Cílem bylo vyluštit šifru a nasbírat všechna ztracená vajíčka pro zajíčka. Ani 
Přečíst
V úterý 27. 2. jsme s dětmi ze III. a IV. oddělení školní družiny zažili opravdu zajímavé odpoledne. Přijely k nám paní lektorky ze společnosti Arpok, aby nám představily příběh Brendy, která žije v Zambii. Děti se dozvěděly nové informace o této zemi, zajímavosti o gastronomii, školství, zvířatech a 
Přečíst
Ve středu dne 14. 2. 2024 jsme si s dětmi uspořádali družinový karneval. Děti se převlékly do opravdu krásných a originálních masek, které se nebály představit svým kamarádům v módní přehlídce. Měli jsme možnost vidět vlka, bílou paní, judisty, motýlka, čarodějnice a kouzelníka, nechyběla ani Elsa a 
Přečíst
V pátek 26.ledna k nám do školní družiny zavítalo loutkové divadlo ze Šternberka s pohádkami pro děti. Zhlédli jsme tak pohádky ‚,O veliké řepě‘‘, ,,Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát?‘‘, ,,Kůzlátka a vlk‘‘. Děti si společně s loutkami zazpívaly i pohádkové písničky. Budeme se 
Přečíst
V úterý 12. prosince k nám do družiny přijelo sférické kino s promítáním filmů pro děti v uzavřené kopuli. Promítání probíhalo v leže a s pohyblivým obrazem. Postupně se vystřídala všechna oddělení školní družiny a děti shlédly filmy o podmořském světě, lidském těle a o 
Přečíst
Ve středu 8. 11. 2023 se nám podařilo, sejít se všechna čtyři oddělení, abychom si společně užili naši tradiční Drakiádu. I když nám vítr pofukoval jen malinko, děti se nevzdávaly a vynesly své krásné draky do velkých výšek. Byla to opravdu nádherná podívaná a my 
Přečíst
V pondělí 30. října jsme si s dětmi ve III. a IV. oddělení školní družiny uspořádali Halloweenské radovánky. Děti měly na sobě krásné, ale strašidelné masky. Svoje převleky předvedly v módní přehlídce strašidelné chůze a také jsme společně vybrali nejpovedenější masku. Na závěr si děti zatancovaly a občerstvily se 
Přečíst
V čase přicházejícího podzimu je na čase definitivně se rozloučit s letošním létem, které se jen tak lehce nevzdává. Za tímto účelem se sešly v hojném počtu dne 4. října děti z 1.a 2.oddělení školní družiny, aby se již tradičně zúčastnily oblíbené akce s názvem „Rozloučení s létem“. Plocha fotbalového 
Přečíst
V úterý 3. 10. 2023 se uskutečnila již tradiční akce „Rozloučení s létem“ pro III. a IV. oddělení školní družiny. Děti si mohly vyzkoušet stezku skřítka Podzimníčka, během které plnily zajímavé úkoly, výzvy a hádanky ve skupinkách. Na závěr je čekala cesta lesem, kde na jejím konci 
Přečíst
V pondělí 25. září proběhl v třetím a čtvrtém oddělení školní družiny program pro děti s názvem „Živo, jako v úle“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o životě včel, zahrály si na včelky a nakonec si vyrobily svíčky z včelího vosku. Smyslem programu bylo uvědomit si, že se včelek 
Přečíst