Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. tříd se uskutečnil 11. a 12. dubna 2024 v odpoledních hodinách na prvním stupni naší základní školy. Pro všechny zúčastněné byla připravena i pohádková třída a to díky aktivitě žáků VIII. tříd. Všechny děti, které s rodiči dorazily si pobyt ve škole příjemně užily a odnesly si pěkné vzpomínky. Celkem se zápisu zúčastnilo 61 dětí, z toho přijato bylo 43 dětí u dalších 13 dětí je v jednání odklad povinné školní docházky. Některé děti nastoupí na jinou ZŠ a dvě děti přijaty z kapacitních důvodů nebyly. V příštím školním roce tak otevřeme dvě první třídy – třídními učitelkami budou paní Mgr. J. Stenchláková a paní Mgr. M. Tylšarová. Pro přijaté děti a rodiče jsou připraveny ještě dvě setkání, jejichž cílem je zdokonalit školní připravenost dětí a společná schůzka s rodiči 6. června od 16:00 hodin v prostorách Školní jídelny. Na výše zmíněné akce bude upřesněna registrace v průběhu měsíce května. 

Výsledky zápisu 2024

Comments are closed.