Informace pro rodiče

Vážení rodiče , v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu Objednávání stravy přes aplikaci Strava.cz Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem – pokud máte více dětí ve škole, musíte se přihlásit na každé zvlášť. Číslo naší jídelny je 0897. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech. Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

Při prvním přihlášení si prosím změňte heslo. Pokud máte ve škole více dětí, musíte se na každé dítě přihlásit zvlášť. Email s návodem na registraci Vám přijde během čtvrtku a pátku (24. a 25. 9.) na email. Objednávat a odhlašovat můžete obědy od 1. 10. 2020. Pokud máte ve škole více dětí, budete mít pro každého jeden registrační email s jedněmi údaji. Každý strávník má tedy jeden účet. Jednoduchý návod k použití aplikace najdete zde: jak objednávat – infoleták    Strava_navod

Aplikaci budou využívat rodiče žáků základní školy a rodiče dětí z mateřských škol. Pro cizí strávníky zůstává starý systém, případně se mohou individuálně domluvit s vedoucí ŠJ. 

Vážení rodiče, od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Povinnost nošení roušek se také nevztahuje na pedagogické pracovníky a žáky I. stupně. Vzhledem k této situaci se budeme i nadále zařazovat pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu a to minimálně 1 x denně. 

Vážení rodiče, během měsíce září bude probíhat výuka dle následujících pravidel:

  1. V rámci jednotlivých předmětů bude opakováno a probráno učivo, které měli žáci v plánu od 11. března. Harmonogram Vám upřesnění jednotlivý vyučující. Žáci nebudou známkováni, ale hodnoceni formativně, body či procenty. Na závěr měsíce obdrží žáci na I. stupni slovní hodnocení.
  2. V rámci třídnických aktivit si každá třída zorganizuje jednodenní výlet v blízkém okolí.
  3. Žákům V. – IX. tříd budou vytvořeny účty do Office365 a proberou v rámci vybraných vyučovacích hodin výuku v MS Teams.
  4. V tělocvičně probíhá rekonstrukce, takže výuka tělesné výchovy bude probíhat ve sportovním areálu.

Vážení rodiče, v příštím týdnu se uskuteční společné třídní schůzky v jednotlivých třídách. Z důvodu epidemiologické situace a minimalizace rizika nákazy proběhnou dle následující harmonogramu: 

Středa – 9. 9. – 16:00 – II.A, II. B, III. A, III. B 

                       – 16:30 – IV. A, IV. B, V. A, V. B 

Čtvrtek – 10. 9. – 16:00 – VI.A, VI. B, VI.C, VII. A, VII. B, VII. C 

                         – 16:30 – VIII. A, VIII. B, VIII. C, IX. A, IX. B 

Společná schůze SRPŠ plánovaná na čtvrtek 10. 9. v 16:00 hodin proběhne z důvodu epidemiologické situace a minimalizace rizika nákazy v rámci třídních schůzek. 

V případě, že budete chtít využít tohoto času ke konzultaci s jiným vyučujícím než je Váš třídní, domluvte si prosím čas návštěvy s ním dopředu.

Během návštěvy školy Vás prosíme o dodržování hygienických opatření (dezinfekce rukou, bezpečné odstupy). 

Program třídních schůzek byl zaslán přes informační systém. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, omlouvám se za chybu a uvedení Vás v omyl, dnes jsem díky dotazu jednoho z Vás dohledal následující informaci ohledně čerpání OČR a předání vysvědčení: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Dítě do školy pro vysvědčení samozřejmě poslat můžete, ale za tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné. Proto tento den jako den, kdy jste o dítě pečoval/a do „Výkazu péče“ neuvedete, i když bude vaše dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.

Informace mi byla potvrzena i telefonicky.

Děkuji za pochopení a omlouvám se za vzniklé komplikace.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

V průběhu tohoto měsíce proběhly volby do školské rady, která je složena vždy ze tří zástupců obce, tří zástupců rodičů a tří zástupců pedagogů. Podrobný průběh voleb je popsán v příloze. Soupis hlasování, které probíhalo přes informační systém je k nahlédnutí v ředitelně školy. Nová školská rada začne fungovat od měsíce září, kdy ředitel školy svolá její první zasedání. Nová školská rada se bude scházet ve složení:

Zástupci jmenovaní zřizovatelem: Pavla Hnilicová, Ing. Arch. Pavla Koišová a Mgr. Jaroslav Šotola

Zástupci rodičů: Jiří Foukal, Mgr. Lenka Kuriálová, Mgr. Petra Tomášková

Zástupci pedagogů: Mgr. Martin Gazdík, Mgr. Viktor Langer, Mgr. Gabriela Šťastná

Zápis z voleb do Školské rady

Mgr. P. Pirliomov

Registrace LO

IS pro rodiče a žáky

Objednávky ŠJ

Schránka důvěry

Office365

Návštěvnost stránek

Visits today: _