Informace pro rodiče

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu malého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD bude v průběhu pololetních a jarních prázdnin od 31. ledna do 7. února 2020 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, milí žáci,
keramické výrobky ze Dne otevřených dveří je možné vyzvednout kdykoliv v průběhu příštího týdne ( 16. – 20.12 ) u paní učitelky Sitkové.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní jídelna, Školní družina, Mateřská škola Dolany a Mateřská škola Dolany – Véska oznamuje, že v průběhu vánočních prázdnin bude od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 přerušen provoz výše uvedených zařízení. Všechny součásti budou opět v provozu od 6. ledna 2020.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Jako každý rok i letos se naše škola účastní sbírky Vánoční hvězda 2019 sdružení Šance, výtěžek této sbírky půjde na financování rekondičních pobytů dětí, které jsou hospitalizovány na dětském hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky v Olomouci.

http://www.vanocnihvezda.eu/

Naši žáci i pracovníci školy tak zakoupením květiny, mohou přispět na to, aby se mohly zlepšit podmínky pro tyto závažně nemocné děti. Jedná se opět o dvě velikosti květin: malá za 50Kč a velká 100 Kč. Barvy jsou červená, bílá a růžová. Do 3.12. odpoledne musí být nahlášeny počty květin. Peníze za hvězdy budu vybírány do 5.12. Květiny pak budou dovezeny p.uč. Prosovou z MŠ 6. 12. dopoledne.

Předem děkujeme za ochotu a spolupráci. 

Vážení rodiče, podobně jako v minulých letech nabízíme k prodeji školní kalendář na rok 2020 – tentokráte sestavený z fotek žáků z pyžamového dne, který proběhl v únoru letošního roku. Pokud máte o koupi zájem (cena je 120 kč) nahlaste se u třídních učitelů Vašich dětí a to nejpozději do 10. prosince. Děkujeme.

školní kalendář

Vážení rodiče, 
i v tomto školním roce mají žáci možnost ošetření u zubního lékaře MUDr. J. Hlačíka. Dobrovolné preventivní prohlídky proběhnou v měsíci prosinci a květnu. Prosím proto rodiče, kteří mají zájem této služby pro své děti využít, aby v informačním systému zaklikli v anketě souhlas. V opačném případě není třeba odpovídat. Své souhlasy prosím vyplňte nejpozději do 23. listopadu 2019. 
Děkujeme za spolupráci. 
Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)