Informace pro rodiče

Vážení rodiče, od dnešního dne (26. března 2020) platí, že nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným. Formulář k OČR vám vystaví paní účetní S. Horká (telefon – 585 151 741 nebo e-mail: s.horka@zsdolany.cz) – nejlépe elektronicky. Pokud se budete střídat v péči je třeba toto oznámit a vydáme Vám dva formuláře. Následně na konci každého měsíce je Vaší povinností vyplnit formulář – „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, který předáte svému zaměstnavateli – ten už škola nevydává ani nepotvrzuje. Váš zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Více podrobností najdete zde – MPSV – ošetřovné.

Výkaz péče o dítě – interaktivní (vypníte a vytisknete)

Výkaz péče o dítě v pdf (pro případ ručního vyplnění)

Informace MPSV pro OSVČ

Veškeré další podrobné informace najdete na webových portálech OSSZ a nebo MPSV.

Vážení rodiče, rád bych Vás v této nelehké době všechny pozdravil a zároveň Vám poděkoval za aktivní přístup při plnění domácích úkolů z prvního týdne. Pro všechny z nás je tato doba obtížná, mnozí z Vás jste doma a pečujete o své děti či své rodiče nebo prarodiče, mnozí z Vás k tomu ještě jezdíte do zaměstnání. Vím, že to není pro nikoho jednoduché srovnat se s důsledky, které nám pandemie koronaviru přinesla. Ze dne na den se zavřely školy, školky, v zájmu zdraví našeho i našich nejbližších musíme většinu času trávit doma. Vím, že i pro Vaše děti je to stresující záležitost, je potřeba jim vysvětlit, proč nemohou do školy, proč nemohou jít ven se svými kamarády, proč nemohou jít k svým prarodičům na návštěvu. Úkolem školy a pedagogů rozhodně není v těchto chvílích Vás zahrnout úkoly a povinnostmi. Naší snahou je dětem zajistit pro část dne práci (pro většinu doufám i zábavu) plněním některých školních povinností a úkolů. Chceme společně s Vámi jim toto nelehké období usnadnit, aby přišly i na jiné myšlenky a třeba na chvíli zapomněly na vše ohrožující, co se kolem nich děje. Rozhodně nechceme na Vás rodiče přenášet naše pedagogické povinnosti, nechceme Vás vystavovat dalšímu stresu a přidávat Vám další starosti. Nejdůležitější je zdraví, ostatní věci (např. plnění školních povinností) jsou až další v pořadí. Proto pokud máte nějaké nejasnosti,nevíte si s něčím rady, obracejte se na nás, rádi Vám při plnění úkolů a způsobu jejich odevzdávání pomůžeme, rádi zodpovíme Vaše dotazy. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá, abychom mohli věci dále zlepšovat či případně změnit. Rozhodli jsme se, že pro účely dálkové výuky využijeme školní informační systém a webové stránky. Myslím si, že to byla dobrá volba, která nás všechny (pedagogy, žáky i rodiče) naučí využívat systém i pro vzdálenou výuku, u žáků na II. stupni povede i k rozvoji jejich schopností při práci s ICT. Zároveň je to i zkouška pro žáky, do jaké míry dokážou být samostatní či případně se této dovednosti naučit. Proto prosím nezoufejme, nepropadejme panice, což se může při dlouhodobém sledování aktuálních informací v televizi či na internetu rychle stát. Vše špatné, čím si dnes procházíme, nás jistě může něčemu novému naučit, může být i příležitostí, jak se nad ledasčím, co jsme do této chvíle dělali, zamyslet. Závěrem Vám chci všem popřát pevné zdraví, poděkovat všem rodičům za spolupráci se školou, poděkovat všem těm, kteří se zapojili do dobrovolných aktivit či pracují v kritické infrastruktuře za jejich každodenní úsilí a snahu. Škola se v těchto dnech stala prázdnou budovou,učitelům jsem nařídili home office, kontaktujte je prosím přes edookit nebo e-mailem. Ale je to jiné než o prázdninách…. Nicméně budeme všichni rádi, až se opět zde všichni ve zdraví potkáme a budeme opět sdílet naše každodenní všední školní starosti. Pokud máte zájem o zajímavé odkazy, články a rady, prosím sledujte naše webové stránky – rubriku Škola NA-DÁLKU. Jejich obsah je pravidelně aktualizován.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o způsobu předávání samostatné práce pro žáky v době uzavření školy:

Veškeré zadání bude dostupné v informačním systému Edookit – prosím sledujte tři odkazy v levém menu – Domácí úkoly, Stream (sociální síť) a Diskuse. Zde budou pedagogové od pátku 13. 3. 2020 zadávat samostatnou práci pro Vaše žáky.

Samostatné práce budou zasílány následovně:

I. stupeň – Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Člověk a jeho svět, Informatika – 1 x týdně (vždy v pátek, žáci mají na odevzdání řešení 1 týden)

II. stupeň – Čeká jazyk, Matematika, Cizí jazyky – 1 x týdně (vždy v pátek, žáci mají na odevzdání řešení 1 týden) Př, Z, Fy, Che, Inform, Dějep., VkO – 1 x za čtrnáct dní + IX. třídy – Příprava na PZ SŠ (ČJ, M) – vždy v pátek – odevzdání dle zadání domácího úkolu

Vypracované domácí úkoly a řešení samostatné práce zašlete (I. stupeň – rodiče; II. stupeň – rodiče nebo žáci) vždy v termínu přes edookit danému vyučujícímu – budete mít uvedeno v rámci zadání domácího úkolu. Veškeré pokyny pro vypracování najdete v IS – u zadání D. Ú. nebo na streamu svojí třídy. K dispozici budou také diskuse.

V případě, že nemáte přístup do edookitu, obraťte se prosím na svého třídního učitele. Pokud je součástí úkolů kvíz,k vyplnění je potřeba, aby byli přihlášeni žáci. Přístupové údaje rádi zašleme, stačí napsat do diskuse nebo zprávu. S učiteli můžete konzultovat zadání úkolů prostřednictvím diskusí v IS, zprávami přes IS nebo e-mailem.

Přejeme Vám všem mnoho zdaru při řešení samostatné práce a budeme se těšit na opětovné shledání ve škole. Všem rodičům a žákům přeji klidné dny a pevné zdraví !!!

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, níže zveřejňujeme postup školy při prevenci před nákazou virovým onemocněním a některé další důležité dokumenty vydané MZ, SZÚ nebo KHS.

Příkaz ředitele školy Informace z KHS Aktualizované informace MZ

Vážení rodiče, vzhledem k ukončení akce Papír za papír (k 31. 12. 2019) a velmi nízkým výkupním cenám papíru, jsme nuceni zrušit pravidelný sběr. Poslední možnost, kdy můžete papír donést je zítřejší den nebo v pondělí a úterý ráno. Od března je sběr do konce školního roku ukončen, dále uvidíme podle aktuální situace. Velice si vážíme Vás všech, kteří jste nám po dlouhé roky starý papír nosily a tím přispívali na papírové pomůcky pro žáky. Soutěž tříd bude ukončena k příštímu pátku tedy k 6. březnu 2020.
Od příštího týdne pak začínáme se sběrem drobného elektra.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Aloise Štěpánka, Dolany, jejíž součástí je Školní družina Dolany, oznamuje, že z důvodu malého zájmu rodičů o umístění dětí do ŠD bude v průběhu pololetních a jarních prázdnin od 31. ledna do 7. února 2020 přerušen provoz Školní družiny Dolany.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

ŠKOLA NA-DÁLKU

Erasmus + (2018-2020)

IS pro rodiče a žáky

Schránka důvěry

Návštěvnost stránek

Visits today: _