Informace pro rodiče

Vážení rodiče, oznamujeme Vám tímto, že ve čtvrtek 14. listopadu se od 16:30 hodin konají třídní schůzky a pohovory o prospěchu. V 15:45 se uskuteční schůze Rady SRPŠ při ZŠ Dolany a to v učebně Zeměpisu. Od 16:00 hod. proběhne v  učebně HV (suterén) schůzka k Přijímacím zkouškám na střední školy. Všichni jste srdečně zváni. 

Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, dovolte mi abych Vás informoval o postoji našich zaměstnanců k plánované stávce ve středu 6. listopadu. Do celodenní stávky se naše škola nezapojí. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu.
Rádi bychom však vyjádřili podporu ostatním stávkujícím a to následujícím postupem – naši pedagogové mohou podpořit stávku během třetí a čtvrté vyučovací hodiny tím, že nebude probíhat klasické vyučování, ale žáci budou pracovat samostatně pod jejich dohledem, či shlédnou výukové materiály věnující se tématu 30 let od sametové revoluce.
Tímto svým postupem chceme podpořit hlavní význam konání stávky – vyšší prestiž a důstojné postavení našeho povolání.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Petr Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, z důvodu nízkého zájmu, bude během podzimních prázdnin uzavřen provoz školní družiny.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s návrhem na vybírání příspěvku SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. na školní rok 2019/2020. Příspěvek je dobrovolný a bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů do 25. 10. 2019 a to ve výši 200,-Kč na celý školní rok. V případě, že máte na škole více dětí, vybírá se částka za každé dítě zvlášť. (odsouhlaseno na společné schůzi rodičů v září 2019). Souhlas či nesouhlas vyjádřete v anketě přes IS Edookit, peníze zašlete třídním učitelům po svých dětech nebo jim je můžete předat osobně. V případě, že chcete využít papírový souhlas, obraťte se na třídního učitele.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

logo

 

 

I v tomto školním roce se mohou žáci zúčastnit soutěže logická olympiáda. Soutěžit budou vybraní žáci z II. – IX. tříd a to na začátku měsíce října. Termíny budou upřesněny. Registraci do soutěže je potřeba provést do 30. 9. 2019.  Vybraným žákům byl rozdán lísteček s instrukcemi k registraci (za každou třídu pět žáků). Pokud Vaše děti nebyly vybrány ve škole, mohou se soutěže zúčastnit z domova. Stačí jen, abyste je zaregistrovali.  Více  o logické olympiádě najdete zde – www.logickaolympiada.cz

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji pondělí 30. 9. 2019 z hygienických důvodů volným dnem pro žáky základní školy. V tento den bude probíhat v Dolanech odstávka studené vody a nelze tak zajistit potřebné hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání. Provoz Školní jídelny bude v omezeném provozu pouze pro mateřské školy. Pro přihlášené žáky 1. – 3. ročníku bude zajištěn pedagogický dohled ve školní družině a to od 7:30 do 11: 30 hodin.

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)