Informace k novému školnímu roku

Vážení rodiče, žáci, zasíláme několik důležitých informací k novému školnímu roku: 

  1. Slavností zahájení a první školní den proběhne dle informací zde v příloze – slavnostní zahájení
  2. Rozvrh hodin na příští školní rok najdete v IS Edookit, bude doplněn i zde na webových stránkách. Najdete zde i nabídku volnočasových aktivit, bude aktualizována během příštího týdne – https://www.zsdolany.cz/tridy-vyuka-krouzky/
  3. Seznamy pomůcek Vám zašlou třídní učitelé, pokud je nemáte – přes IS Edookit, případně je najdete zde – seznam pomůcek
  4. Výuka první týden bude probíhat dle rozvrhu v IS Edookit, odpolední výuka odpadá
  5. Rodičům nových žáků byly zaslány přístupové údaje do IS Edookit na email, který uvedli v přihlášce – k nastavení přístupu postupujte dle návodu – rodicovsky-portal-v-4.0 (1)
  6. Přihlašování obědů probíhá přes portál strava.cz, prosím zkontrolujte si nahlášené obědy, další instrukce a pokyny k přihlášení byly zaslány vedoucí ŠJ.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Přejeme Všem úspěšný start do nového školního roku. 

Mgr. P. Pirliomov

Comments are closed.