Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Z celkem 60 žádostí bylo přijato celkem 42 dětí (39 dětí z kritériem č.1, 1 dítě z kritériem č. 2, 2 děti z kritériem č. 3)  u 17 dětí bylo zažádáno o odklad, 
Přečíst
Vážení rodiče, zápis do 1. tříd se uskuteční 7. a 8. dubna vždy od 14:00 do 17:00 v budově základní školy na I. stupni. Do budovy prosím vcházejte bočním vchodem, vše bude vyznačeno. Na zápis máte možnost se rezervovat prostřednictvím vyplnění formuláře na přesný čas 
Přečíst
Vážení rodiče, zde najdete všechny důležité formuláře k zápisu do ZŠ pro školní rok 2022/2023:  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Přihláška do ŠD Žádost o odklad povinné školní docházky lékařský posudek – odklad  
Přečíst
Vážení rodiče dětí, kteří se chystají v tomto roce do prvních tříd. Velice rádi bychom Vás tímto pozvali na tradiční akci Škola na zkoušku, která se uskuteční 10. března 2022 v naší základní škole. Z důvodu zrušení Dne otevřených dveří, jsme tentokrát pozměnili organizaci, abyste 
Přečíst