V měsíci září se třída 2.A věnovala v hodinách ČaS jak se bezpečně chovat při cestě do školy, ale i na silnici. Netrvalo dlouho a přišla výzva projektu 72 hodin. Pro děti to byla jasná volba. Rozhodly se vytvořit makety policistů, které by přispívaly k 
Přečíst
V rámci projektu 72 hodin se žáci třídy VII.B vypravili lesem směrem Dolany – Kartouzka – Nové Sady – lesy u Sv. Kopečku – Dolany a cestou provedli důkladný úklid. Nasbírali jsme několik pytlů odpadků, které v lese zanechali jeho nepořádní návštěvníci. Snažili jsme se 
Přečíst
Žáci 9. A si připravili v rámci projektu 72. hodin program pro MŠ Véska. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Po splnění těchto úkolů si mohly vybrat, co se jim nejvíce líbilo, a to si zopakovat. Veliký úspěch mělo namotávání plyšových myšek za ocásky. Na 
Přečíst
Žáci 6.A se v rámci projektu 72 hodin rozhodli připravit zábavně-vzdělávací aktivity pro žáky z MŠ Dolany. Rozdělili se do menších skupinek, které si připravili své stanoviště. Někteří se zaměřili na třídění odpadů, někdo na poznávání zvířat a rostlin, trénování naší paměti, hmatu, pohybových schopností 
Přečíst
Ve čtvrtek 14.10. 2021 se žáci VII.C pustili do plnění úkolů v rámci již tradičního projektu 72 hodin, kterého se naše škola účastní již několik let. V letošním roce jsme se rozhodli podpořit po nelehkém období ZOO na Sv. Kopečku, a proto jsme se nejprve 
Přečíst
V pátek 15. 10. se děti z 2. B zapojily do projektu 72 hodin. Nejprve je čekala Eko-šipkovaná s Tydýtem. Při procházce lesem děti plnily různé ekologicky zaměřené úkoly – skládaly puzzle, třídily obrázky s odpadem podle barvy kontejnerů, luštily křížovku. Také poznávaly stromy a 
Přečíst
Dne 15. 10. se děti z 1. A pustily do plnění úkolu z Recyklohraní. Vyslechly si krátký příběh o autíčku, které přestalo jezdit. Proč? Vybily se mu baterky. Naštěstí měl tatínek v zásobě jiné, nabíjecí. S dětmi jsme si povídali o předmětech na baterie, které denně používají. Zkusily také 
Přečíst
V pátek 15.10. 2021 se třída 3.B zúčastnila projektu 72 hodin. Ve třídě jsme si udělali kvízy o odpadech a o ochraně naší planety. Při úklidu lesa směrem na Tovéř jsme vyluštili šifru a roztřídili jsme kartičky s věcmi, které do přírody patří a nepatří. Měli jsme 
Přečíst
V rámci projektu 72 hodin se rozhodly děti ze 4. B uspořádat sbírku potravy, steliva, hraček, pelíšků a čistících prostředků pro kočky v útulku Pomocné ruce, který byl otevřen v srpnu loňského roku na Jeremenkově ulici v Olomouci. Předsedkyně spolku paní Kateřina Sklenářová nás v 
Přečíst
Týdny, měsíce, roky, staletí i tisíciletí…to jsou časové údaje o rozkladu různých odpadků v přírodě. V některých případech jsme se setkali i s vyjádřením „nikdy se nerozloží“. Se žáky 4. tříd jsme se v rámci projektu 72 hodin zaměřili právě na potřebu upozornit na tyto 
Přečíst
Nejnovější příspěvky