Informace pro rodiče – Ovoce a mléko do škol

Vážení rodiče, přikládáme několik aktuálních informace ohledně projektu Ovoce a mléko do škol: 

• Ve školních projektech Ovoce a zelenina do škol (OZdŠ) a Mléko do škol (MDŠ) došlo k významným změnám. Ministerstvo zemědělství výrazným způsobem snížilo dotace na oba projekty a omezilo cílovou skupinu pouze na žáky prvního stupně.
• Minimální počet dodávek je jedna za kalendářní měsíc v každém projektu – u školního projektu Mléko do škol jsou povinné 2 porce konzumního mléka za celý školní rok, ostatní mohou být jiné druhy (sýry, jogurty, apod.).

Zbývající informace najdete v přílohách: 

cenik 2022-2023

letak_pro_rodice 2022-2023_a5_web

Comments are closed.