Poslední letošní úkol projektu recyklohraní měl téma – kompostování. Jde o dostupnou a jednoduchou formu, jak efektivně zužitkovat bioodpad a zároveň vytvořit organický materiál, který prospívá půdě. Aktivně se do plnění úkolu opět pustili žáci 1.A, 2. A a 5. B. Vyzkoušeli si, jak vyrobit 
Přečíst
Vážení rodiče, v týdnu od 23. do 27. května pořádá naše škola týden otevřené výuky. Pokud byste měli zájem se podívat, jak probíhá výuka matematiky či jiných předmětů, či se chcete seznámit s průběhem vyučovací hodiny, máte možnost se přímo zúčastnit vyučování a nahlédnout na 
Přečíst
Ve dnech 2. – 8. května se osm našich žáků v doprovodu učitelů vydalo na mezinárodní setkání škol  v rámci projektu Erasmus +, který naše škola organizuje, do Portugalska, přesněji do Baixa de Banheira, které se nachází poblíž hlavního města Lisabonu. Šlo o první setkání 
Přečíst
V pátek 22. 4. jsme si v 1. A připomněli Den Země. Nejdříve jsme si povídali o ochraně životního prostředí a jak k ochraně může přispět každý z nás. Následně jsme šli na procházku do okolí školy, vnímali jsme proudění ovzduší, pohladili trávu, kůru stromů, 
Přečíst
Vážení rodiče, zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Z celkem 60 žádostí bylo přijato celkem 42 dětí (39 dětí z kritériem č.1, 1 dítě z kritériem č. 2, 2 děti z kritériem č. 3)  u 17 dětí bylo zažádáno o odklad, 
Přečíst
Dopravní výchova ve 4. třídách je zaměřena zejména na bezpečnost a správné chování mladého cyklisty v silničním provozu. Na podzim absolvovali žáci teoretickou část v DDM Šternberk, kde se seznámili s důležitými dopravními značkami, řešili situace na křižovatkách, připomenuli si povinné vybavení jízdního kola a 
Přečíst
Tento týden se ve třídě 2.A nesl v duchu velikonočních příprav. V rámci všech předmětů jsme si znovu po roce připomněli velikonoční čas. Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční, Velikonoční pondělí. S dětmi jsme si zaseli 
Přečíst
Ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. dubna se v odpoledních hodinách na naší škole uskutečnil zápis do 1. tříd. Na budoucí školáky čekaly usměvavé paní učitelky, které si připravily zajímavé i zábavné úkoly. Na děti čekala i pohádková třída, kterou připravily dívky z 
Přečíst
V uplynulém týdnu (od 28. března do 1. dubna 2022) proběhl na naší škole týden čtenářské gramotnosti. Pro žáky od 1. do 9. tříd měli vyučující připravené zajímavé aktivity v rámci výuky, které měli nejen rozvíjet kompetence z této oblasti, ale zároveň i přispět k 
Přečíst
V úterý 29.3. se třída 5.A vydala do Pevnosti poznání, kde děti nejprve navštívily expozici „Rozum v hrsti“. Zde si prohlédly osmimetrovou maketu lidského mozku, zahrály 3D deskové hry a řešily nejrůznější hlavolamy. Odvážlivci si vyzkoušeli jízdu hlavou dolů na tzv. gyroskopu – přístroji, který 
Přečíst