Exkurze – Muzeum moderního umění Ol

V květnových dnech 9. ročníky navštívily Muzeum moderního umění v Olomouci. Žáci si prohlédli stálou expozici, která je zaměřená na umění 2. poloviny 20. století. Součástí prohlídky byl edukační program, jehož obsah byl celý spojený s otázkou: Je to ještě umění? Žáci společně rozebírali obraz od jednoho z nejvýznamnějších současných umělců Jana Knapa. Dozvěděli se, co je to koncept, konceptuální umění a happening, který zařazujeme mezi akční umění a často se odehrává ve veřejném prostoru. Žáci si happening vyzkoušeli i na vlastní kůži v lomené galerii v Olomouci. Mgr. S. Endlicherová

Comments are closed.