Voda nad zlato

Dne 19. 5. proběhla ve sportovním areálu obce Dolany žákovská kampaň s tématem Voda nad zlato. Kampaň probíhala v rámci projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech. Jak již sám název napovídá, cílem akce bylo upozornit na důležitost vody a seznámit širokou veřejnost s problematikou plýtvání a šetření vodou. V areálu byla nachystána stanoviště, na kterých si veřejnost mohla vyzkoušet například poskládat puzzle, přenášet vodu brčkem tak, aby co nejméně vyplýtvala, nebo si zasportovat na překážkové dráze. Všechny aktivity byly spojené s informacemi a radami, jak můžeme šetřit vodou. S plýtváním vody souvisí také výroba textilu, proto byl součástí kampaně i bazárek s oblečením. Moc děkujeme všem žákům za aktivitu, nadšení a spoustu energie, kterou museli do organizace této akce vložit a také děkujeme všem zúčastněným návštěvníkům. Mgr. S. Endlicherová, Mgr. G. Šťastná

celá fotogalerie zde

Comments are closed.