Erasmus Portugalsko

Ve dnech 2. – 8. května se osm našich žáků v doprovodu učitelů vydalo na mezinárodní setkání škol  v rámci projektu Erasmus +, který naše škola organizuje, do Portugalska, přesněji do Baixa de Banheira, které se nachází poblíž hlavního města Lisabonu. Šlo o první setkání v rámci projektu, který realizujeme od září 2020 a účastní se jej školy z Řecka, Itálie a Portugalska. Pro všechny zúčastněné připravili učitelé z portugalské školy velmi zajímavý program. První den proběhlo přivítání a zahájení ve škole a následně jsme navštívili radnici města Moita, kde nás rovněž přivítal pan starosta. Druhý den probíhaly ve škole prezentace na téma – kulturní tradice, můj region, náš jazyk. Žáci měli možnost ochutnat tradiční jídlo všech zemí a následně vytvářeli společný slovníček, což je jeden z hlavních výstupů projektu. Na další den byla připravena exkurze do hlavního města Lisabonu. Předposlední den se žáci ve škole věnovali opět tvorbě společného slovníku a to tentokrát prostřednictvím výtvarné tvorby a sportovních her v areálu školy. Poslední den byl tzv. family day, kdy si pro žáky připravili program rodiny, kde byli ubytování. Další mezinárodní setkání proběhne v říjnu a to tentokrát v Řecku. 

Comments are closed.