Třídy, rozvrhy tříd

Školní vzdělávací program

„Škola všestranného rozvoje“ – ŠVP pro ZV, platný od 1.9.2021

Naše škola vychází ve výchově a vzdělávání ze všeobecného zaměření, proto jsme pro školní vzdělávací program zvolili název „Škola všestranného rozvoje“. Tento název vypovídá nejen o různorodém složení žáků, naší společné snaze o vytvoření tolerančního prostředí a navázání užší spolupráce s rodiči i veřejností, ale i o tom, že pro další úspěšné a spokojené zařazení žáků do praktického života je nezbytné, aby se díky široké nabídce volitelných předmětů a kroužků zorientovali v tom, co by je opravdu bavilo. Nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu je smysluplné naplňování všech devíti cílů základního vzdělávání.

Při tvorbě vzdělávacího programu jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností při jeho realizaci od roku 2008 a zároveň jsme aktualizovali některé jeho části dle aktuálních podmínek. Byl zaveden povinný předmět informatika a to v IV. – IX. třídě a zároveň byla upravena nabídka volitelných předmětů v VIII. – IX. třídě i z ohledem na současnou podobu přijímacích zkoušek. 

ŠVP 2021

Změna ŠVP Dodatek č.1 – od 1. 9. 2022

 

Volnočasové aktivity (kroužky)