Březen v MŠ Dolany

Tento měsíc jsme si s dětmi povídali na téma „dopravní výchova.“ Děti  se seznámily s bezpečností na silnici, dopravními značkami, druhy semaforů, s vybavením kola atd. Při vycházkách jsme s dětmi hledali dopravní značky po Dolanech a v herně jsme si například vytvořili dopravní hřiště, kde děti řešily různé dopravní situace. S panem čápem jsme už další týden vyhlíželi jaro. Děti si vytvořily jarní klíče a při pobytu venku jsme otvírali přírodu, pozorovali její rozmanitost a proměny. Děti se seznámily s různými druhy jarních kytek, které venku hledaly a pojmenovávaly. Ve třídě jsme si vytvořili jarní zahrádku, kdy se děti staraly a zalévaly kytky. Na konci měsíce jsme se s dětmi věnovali jarnímu svátku, Velikonocům. Děti se seznámily s tradicemi a zvyky a domů si odnesly nádherné velikonoční výrobky.

Comments are closed.