Smyslohraní

V pátek 3.5.2024 proběhla ve školní družině dlouho plánovaná akce Smyslohraní. Program byl připraven v sokolovně v Dolanech. Paní Slížková si pro děti připravila 25 stanovišť s nejrůznějšími materiály a technikami na vyzkoušení. Při akci jsme zapojili téměř všechny smysly. Čich, sluch, zrak a nejvíce hmat. A na tom byla celá akce hlavně postavena. Děti si hrály v rýži, hrachu, cizrně, seně, vodě, slizu, bahně, pěně nebo v kávě. Některé aktivity i krásně voněly. Suroviny se přelévaly, míchaly, sypaly, třídily, spojovaly. A v tom všem se náramně vyřádilo 73 dětí. Jako úkol navíc byla připravena šifra k vyluštění, kterou děti také úspěšně zvládly. Za školní družinu jsme za akci velmi rády a určitě nebyla poslední.

Vychovatelky školní družiny

Comments are closed.