Výsledky zápisu do MŠ 2022/2023

Vážení rodiče, v příloze či na obrázku najdete seznam všech přijatých dětí do MŠ Dolany a MŠ Véska od 1. 9. 2022. Celkem k zápisu přišlo 36 dětí, z toho přijato bylo do MŠ Dolany 18 dětí a MŠ Véska 9 dětí. Nepřijatých je celkem 9 dětí. S rodiči přijatých dětí proběhne schůzka dle termínů v příloze. Rodiče nepřijatých žáků prosím o vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí v ředitelně školy v pondělí nebo v úterý (23. a 24. 5. 2022) od 7:30 do 15:00 hodin. I v letošním roce se podařilo přijmout všechny spádové děti, které mají tři roky do 1. 9. 2022, v MŠ Véska jsme přijali i dětí, které budou mít tři roky v průběhu podzimu. Přeji všem přijatým dětem úspěšný vstup do mateřských škol a pevně věřím, že se jim budu u nás líbit. 

Mgr. P. Pirliomov

seznam přijatých MŠ

Comments are closed.