Říjen v MŠ Dolany

V tomto měsíci se děti díky vlaštovce Ivetce seznámily s druhy  ptáků, kteří se na zimu přesouvají do teplých krajin. Vlaštovka dětem předala spousty nejrůznějších informací o životě ptáků, jejich potravě a přípravě na odlet. Přálo nám počasí, proto jsme si na ptáčky mohli zahrát a zacvičit na školní zahradě. Svůj život nám také představil ježek Bodlinka – čím se živí, k čemu ježkům slouží bodliny, jak se ježci připravují na zimu. Děti diskutovaly nad tématem: „Co by dělaly, kdyby ježka našly.“ V následujícím tématu jsme si povídali o dracích a nejen pohádkových. S tématem děti seznámila pohádka Proč se draci smějí.“ Uskutečnila se také drakiáda za účasti rodičů, která se povedla. Ve školce proběhla výtvarná činnost – pískování. Děti tvořily různé obrázky, kombinovaly barevné písky a tak vznikla nádherná díla. E. Mazalová

Comments are closed.