Matemánie 2023

Ve čtvrtek 16.listopadu proběhl na gymnáziu ve Šternberku již 15. ročník soutěže Matemánie, kterou tato škola připravuje pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Soutěžící v družstvech musí při řešení úloh vzájemně spolupracovat, pro úspěch musí nejen dobře počítat, ale také vždy zvolit správnou strategii výběru jednotlivých příkladů. Letos se soutěže zúčastnilo 12 týmů. Naši žáci si stejně jako v minulých letech vedli velice dobře. Tým ve složení Štěpán Šana, Josef Bednář, Marek Číhal a Jakub Stanislav získali nádherné 1.místo, tým ve složení Ema Janušová, Nela Vrbovská, Josef Tomášek a Tomáš Kráčmar se umístili na krásném 3.místě.

Všem zúčastněným žákům gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, a přejeme jim hodně dalších nejen matematických úspěchů.

Matemanie_2023
                                                                                        Za předmětovou komisi matematiky Mgr. Martina Medková

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky