Noc s Andersenem 2. stupeň

V březnovém týdnu 18. – 22. 3. 2024 jsme se v rámci českého jazyka věnovali projektovému vyučování zaměřenému na čtenářskou gramotnost. 22. 3. 2024 se uskutečnil 24. ročník celostátní akce s názvem Noc s Andersenem. Při této příležitosti si v letošním roce připomínáme 180. výročí vzniku slavné Andersenovy pohádky Ledová královna, 100. výročí narození Eduarda Petišky, Světový den vody nebo výročí Petra Síse – autora knih pro děti, ilustrátora a tvůrce animovaných filmů.

Z této nabídky vybrali jednotliví vyučující pro své žáky některé z témat a pracovali s nimi méně obvyklými metodami na zlepšení čtenářské gramotnosti. Žáci ze 6. tříd tvořili ve skupinkách otázky k bájím Eduarda Petišky, tak vytvořili základ pro pátrací hru, kterou potom absolvovala celá třída.

V 7. třídách žáci pracovali s pohádkou Sněhová královna od H.Ch. Andersena. Po úvodním opakování základních údajů o autorovi a o jeho pohádkách, skupinky žáků postupně četly různé úryvky ze Sněhové královny a snažily se poskládat jednotlivé části příběhu, jak na sebe navazovaly. Při práci byly využity tyto metody: práce s knihou, čtení s porozuměním, návaznost textu a diskuse.

Také v 8. třídách pracovali žáci zábavnou a zajímavou formou s pohádkovým textem, zjišťovali zajímavosti ze života autora bájí a poznatky zapisovali do pracovních listů.  Rozvíjeli tak čtenářskou gramotnost a vzájemnou spolupráci, využili také moderní technologie. Žáci třídy 8. A si pro změnu zahráli na spisovatele a zkusili v rámci tvořivého psaní vytvořit pokračování Petiškových bájí.  

 V 9. třídách žáci pracovali opět s knihami E. Petišky a H. Ch. Andersena. Žáci si měli ve dvojicích vybrat jednu báji nebo pohádku, přečíst si ji a stručně zapsat její obsah. Poté si z ní měli vybrat nějaký úryvek, ke kterému vytvořili otázky pro své spolužáky na porozumění textu.

Žákyně z 9. A navštívily mladší spolužáky ve 3. třídách a seznámily je se svou oblíbenou dětskou knihou.

Během celého týdne žáci získali nejen nové poznatky, ale obohatili se i o nové zkušenosti a vyzkoušeli si netradiční metody práce.

Mgr. M. Gazdíková

Comments are closed.