Recyklohraní v V. B

V rámci projektu Recyklohraní žáci 5. tříd plnili úkoly zaměřené na českou krajinu z hlediska životního prostředí. Nejprve shlédli krátké video zaměřené na informace o vlivu klimatické změny a nerozvážného hospodaření nás lidí na českou krajinu. Dozvěděli se, jaká opatření pomohou vrátit naši krajinu zpět do lepší kondice. Potom mezi sebou diskutovali, jakým způsobem by mohli zlepšit životní prostředí v místě, kde žijí. Na závěr si žáci vyzkoušeli vyplnit pětilístek, jehož téma znělo KRAJINA.

Comments are closed.