Den učitelů 2024

V pondělí a úterý 25. – 26.3.2024 proběhl na naší škole Den učitelů. V tento den si připomínáme Den narození Jana Amose Komenského. Je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko „Učitel národů“. Každý rok se v tento den vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos a také se pořádají různé akce věnované Komenského životu a tvorbě.

Cílem tohoto dne na naší škole bylo nechat starší žáky, aby se na jednu hodinu stali učiteli pro mladší žáky. Hodinu si připravili, konzultovali s vyučujícími a připravili si co nejlepší materiály. Den učitelů je na naší škole velmi oblíbený, vždy se na něj hlásí hodně žáků.

Všem se výuka vydařila a chválíme všechny, kteří našli odvahu si to zkusit. Všem vyučujícím přejeme do jejich práce hodně trpělivosti, sil a pevné nervy.

Comments are closed.