Děti z 1. tříd se zapojily do celoroční hry – Recyklohraní.

1. úkol byl zaměřen na téma plastových obalů a zejména PET lahví. Nejdříve jsme si povídali o obalech vůbec, kde se s nimi setkáváme a co s nimi udělat, když už doslouží. Děti se také dozvěděly, co se s odpadem vyhozeným do žlutých kontejnerů děje, a že se z něj dají vyrobit další užitečné věci. Potom jsme si s přinesenými PET lahvemi zahráli různé hry. Prvňáčci se na chvíli proměnili i v Robinsony. Společně jsme udělali malý pokus s ukládáním odpadu. Když jsme pytel naplnili nesešlápnutými PETkami, vešlo se nám jich tam 14. Po sešlápnutí se jich tam vešlo 2 krát více. Z tohoto pokusu děti pochopily, proč je nutné PET lahve před vyhozením sešlápnout. Na závěr děti vyrobily leporelo s příběhem použitých PET lahví. 

Comments are closed.