Matematický klokan 2024

V pátek 22.března 2024 proběhla na naší škole již tradiční mezinárodní soutěž Matematický klokan. Do řešení netradičních úloh se zapojilo 193 žáků II. – IX. třídy naší školy, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích – Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Žáci řešili 18(24) úloh, na které měli vymezeno 60 minut čistého času. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď mohl soutěžící získat 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď soutěžící o 1 bod přišel. Více informací o soutěži na www.matematickyklokan.net.
Nejúspěšnějšími řešiteli ve svých kategoriích se stali:
Cvrček: Beáta Heitlová (3.A), Tereza Krejčí (3.A), Matěj Pražák (2.A)
Klokánek: Filip Kvapil (5.A), Emmanuel Michels (5.B), Jan Tihelka (4.B), Martin Možíšek (5.B)
Benjamín: Adam Válek (7.A), Jindřich Káňa (7.B), Adriana Šolcová (7.C)
Kadet: Josef Tomášek (9.A), Tomáš Kráčmar (9.C), Martin Grossert (9.B)
Všem soutěžícím moc děkujeme za účast při řešení nelehkých úkolů, a těm nejlepším klokánkům a klokanům přejeme hodně dalších nejen matematických úspěchů.

Comments are closed.