Čarodějnický den v MŠ Véska

Blíží se filipojakubská noc a tak jsme se s dětmi domluvili, že si prožijeme čarodějnické dopoledne. Ráno do školky již nechodily děti, ale krásné malé čarodějky a kouzelní čarodějové nejenom s magickými hůlkami, klobouky, ale i s pravým nefalšovaným košťátkem. A pak to všechno začalo. Povídání o tradicích, zapalování ohňů u nichž se lidé radují a následném stavění máje. A tak si děti zatančily u čarodějnické diskotéky, skákaly přes sedmero ohňů, běhaly a házely plyšovou myší, hledaly a vymetaly pavouky, soutěžily v letu na koštěti, rozfoukávaly oheň pod kotlem, na kterém vařily lektvar z bylinek, květin a různých druhů trav. Vymýšlely jména pro čarodějky, docela zajímavě znějící – Elvíra, Luna, Bludíra, Chudimíra, Baba Jaga, Čarovíra a také si vzpomněly na Saxánu a malou Čarodějnici z pohádek.
Na závěr si každý vykreslil omalovánku čarodějnice, dostal Osvědčení o vykonání čarodějnických zkoušek, trochu se občerstvil a závěrečný tanec byl veselý a křepčící. Děti si to čarodějnicky užily a už se těší na další zábavnou akci.

Comments are closed.