Beseda v knihovně a dopravní výchova pro žáky 4. tříd

Naši čtvrťáci se v pondělí 26. října 2021 vydali na celý den do Šternberka, kde absolvovali dopravní výchovu v DDM a besedu v městské knihovně. Součástí zkoušky nezbytné pro získání Průkazu cyklisty je test na ověření znalostí dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací. Teoretickou část a test plní každoročně žáci 4. tříd v DDM ve Šternberku, praktická část je potom čeká na jaře na dopravním hřišti.
V městské knihovně se děti seznámily zábavnou formou s chodem knihovny, systémem třídění knih, podmínkami pro půjčování knih a chováním ke knihám. Paní knihovnice měla pro děti připravený zajímavý animační program Detektivní a hororové příběhy. Mgr. R. Tomášková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Comments are closed.