Andělské vystoupení třídy 2.A na Rozsvěcení vánočního stromu v Dolanech

V sobotu na svatou Kateřinu 25.11. se děti ze třídy 2.A sešly, aby při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Dolanech potěšily maminky, tatínky babičky a dědečky svým andělským zpěvem. Společně zpívaly klasické koledy, ale i známé písně z pohádek, které tak neodmyslitelně k Vánocům patří. Pod sólovými hlásky se nám představila Terezka Bednářová, Monička Michlová, Klaudinka Stenchláková a Vojta Večeř. Celá třída sklidila velký potlesk, ani jedno oko nezůstalo suché. Publikum si nakonec vyžádalo přídavek další písně. Byla jsem na mé andělské žáčky neskutečně pyšná.

Jana Stenchláková

Comments are closed.