Lapbook

Žáci 7. ročníků ve výtvarné výchově vyráběli lapbook. Jedná se o knihu, složenou z mnoha interaktivních prvků (skládaček), které spojuje společné téma. Žáci měli zpracovat téma živočichové. Vybrali si konkrétní zvíře, nebo skupinu zvířat, které něco spojuje a našli si o nich různé informace, buď v učebnici nebo na internetu. Jednalo se například o informace, týkající se rozmnožování, potravy, místě výskytu, vzhledu atd. Tyto informace zpracovali do výtvarné podoby – lapbooku. Výtvory se žákům velmi povedly a zdobí nástěnku ve druhém patře.

Mgr. Silvie Endlicherová

Comments are closed.