Střípky z MŠ Dolany – duben

V měsíci dubnu jsme se s dětmi věnovali dopravní školičce, kde se děti učily poznávat základní dopravní značky, druhy semaforů a pravidla silničního provozu. Své znalosti a dovednosti procvičovaly na vycházkách přímo v „terénu.“ Od dopravy není daleko k povoláním. Děti zjišťovaly povolání svých rodičů, kladly jsme si otázky: „Proč musíme chodit do zaměstnání, čím by děti chtěly být, až vyrostou, jaké druhy povolání existují…“ a spousty dalších, na které jsme hledali odpovědi. V tomto tématu jsme si hrály na kuchaře, číšníky, učitele, prodavačky…atd. Nejvíce se však děti těšily na exkurzi do „HASIČSKÉ ZBROJNICE“ v Dolanech. Pan Stružka děti seznámil, co obnáší stát se hasičem a co vše je jeho náplní práce. Děti zjišťovaly, co vše schovává hasičské auto a za svoji pozornost dostaly sladkou odměnu. Tímto panu Stružkovi děkujeme za příjemně strávené dopoledne.
Mgr. Mazalová Eva

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky