Olympiáda z Českého jazyka

V pondělí 4. prosince 2023 proběhlo na naší škole každoroční školní kolo Olympiády z českého jazyka. Cílem této soutěže bylo umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň znalostí s ostatními a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji. Školního kola v I. kategorii, která je určena žákům 8. a 9. ročníků, se účastnilo 14 soutěžících, kteří ve stanoveném časovém limitu plnili zadané úkoly ve dvou částech – gramatické (mluvnické) a slohové.
Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Jelínek ze třídy 9. A, kterému tak náleží první místo a postup do okresního kola OČJ. O druhé místo se tentokrát dělí Nela Vrbovská ze třídy 9. C a Barbora Dlabajová ze třídy 8. B. Na třetí příčce se umístil David Dědek ze třídy 9. C. Podle pravidel soutěže postupuje do okresního kola jen první nejlepší řešitel. Honza Jelínek tak bude naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční v příštím kalendářním roce v prostorách DDM v Olomouci.
Děkujeme všem zúčastněným za aktivní přístup a snahu dosáhnout v soutěži co nejlepších výsledků. Vítězům gratulujeme a přejeme další úspěchy ve vědomostních soutěžích.
Mgr. G. Plachá

 

Comments are closed.