Čtenářský týden

Poslední březnový týden se žáci naší školy věnovali rozvoji čtenářské gramotnosti. V rámci výuky ČJ a cizích jazyků se seznamovali s oblíbenými pohádkami, filmy a jejich postavami a pokoušeli se o jejich popis či charakteristiku. To celé bylo tematicky zaměřeno na osobu H. Ch. Andersena či významné výročí – 100 let od narození Heleny Zmatlíkové, 90 let od vytvoření Ferdy Mravence, 100. výročí založení The Walt Disney Studios.  Výstupem celotýdenní práce pak byly kartičky, na kterých se pokusili žáci stručně charakterizovat pohádkové či filmové postavy, a které v pátek na závěr vyučovaní vyvěsili na stromy ve sportovním areálu.  

Comments are closed.