Výlet ŠD do Bartošovic 

Ve čtvrtek 23.5.2024 jsme s v rámci odpoledního výletu vydali s dětmi prozkoumat areál záchranné stanice v Bartošovicích. Je to místo, kde uzdravují a pečují o volně žijící živočichy. Naše první kroky vedly do vnitřní expozice, kde proběhla komentovaná prohlídka o tom, jak stanice funguje a jaká zvířata se zde mohou vyskytovat. Ročně projde rukama zkušených zaměstnanců kolem 2000 zraněných, nesamostatných či jinak handicapovaných zvířat, která potřebují lidskou pomoc, bez níž by měly ve volné přírodě malou šanci na přežití. Dále jsme prošli venkovní voliéry a výběhy pro živočichy. Dětem byla představena jednotlivá zvířata i se svým často nelehkým životním příběhem. V rámci programu děti mohly zhlédnout krmení dravé vydry říční. Spokojeni a plní krásných nových zážitků a emotivních chvilek odjíždíme i se svými nově zakoupenými plyšovými kamarády zpět domů.

R. Štěpánková, E. Sanetrníková, P. Stejskalová

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky