Změny v MŠ Dolany a MŠ Véska

Vážení rodiče, z důvodu personálních změn v MŠ Véska a změn v Nařízení vlády ČR došlo od 1. 9. 2022 k následujícím změnám: 

Paní Mgr. J. Šubová byla jmenována  zástupkyní ředitele školy pro Mateřské školy Dolany a Véska (má tedy nově na starosti obě mateřské školy). V MŠ Dolany bude vždy jeden týden a v MŠ Véska vždy druhý týden. Spojit se s ní můžete telefonicky na čísle: 771 275 640 nebo email: j,subova@zsdolany.cz.  Nově pak přišla paní učitelka Mgr. Barbora Bazalová, která se bude s paní zástupkyní střídat v MŠ Dolany a MŠ Véska. Do pedagogického sboru v MŠ Véska pak přibily dvě nové paní asistentky: Mgr. Lipawská a Mgr. Zappeová. 

Aktualizace webových stránek proběhne během prvních čtrnácti dnů v měsíci září. 

Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy)

 

Comments are closed.