Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. dubna se v odpoledních hodinách na naší škole uskutečnil zápis do 1. tříd. Na budoucí školáky čekaly usměvavé paní učitelky, které si připravily zajímavé i zábavné úkoly. Na děti čekala i pohádková třída, kterou připravily dívky z VI. A třídy. Rodiče měli možnost konzultací se školním psychologem a speciálním pedagogem. Celkem k zápisu přišlo 60 dětí se svými rodiči. Předpokládaný počet přijatých je 42, otevřeny budou dvě první třídy. Výsledky zápisu budou zveřejněny v pátek 22. dubna odpoledne. Děkujeme všem za přízeň. 

Comments are closed.