Výtvarná soutěž – svět očima dětí 

V posledních hodinách výtvarné výchovy jsme s různými třídami pracovali na výtvarné soutěži, pořádané Ministerstvem vnitra, Svět očima dětí. Tématem byl phishing. Jedná se o druh internetového podvodu, kterým se podvodníci snaží z uživatelů internetového bankovnictví vylákat přístupové údaje k účtům a zneužít je pro svoje obohacení. S žáky jsme si povídali o rizicích, které na internetu hrozí a o prevenci před tímto chováním. Následně jsme vytvořili výtvarná díla. Téma bylo z výtvarného pohledu velmi těžce uchopitelné, ale i přes to, můžeme vyhodnotit práce jako velmi zdařilé. Budeme vybraným žákům přát hezké umístění ve výtvarné soutěži. Mgr. S. Endlicherová

Comments are closed.