Výsledky ankety Světové metropole

Jedním z výstupů projektového dne na II. stupni byla rovněž anketa mezi žáky a vyučujícími o nejlepší vyrobenou prezentaci světové metropole. Všechny práce byly vystaveny ve vestibulu školy a žáci měli možnost o výsledku hlasovat prostřednictvím IS Edookit. Mezi nejlepšími se umístily tyto třídy: IX.C, VII. A a IX. A. Hlasování se zúčastnilo celkem 167 žáků a pedagogů. Podrobné výsledky jsou v příloze: 

výsledky hlasování Světové metropole

Comments are closed.