Projektový den 1.stupně „ Jaro v lese „

Děti si s nadšením prošly lesní stezku s úkoly, luštily písmena a s pomocí šifrovací tabulky zjistily pranostiku. Udělaly křížovku, zkusily si frotáže kůry stromů, pozorovaly mikrosvět pomocí lupy a z přírodnin tvořily podle vlastní fantazie.

Mgr. Sedlářová Bronislava

Mgr. Hausnerová Jarmila

Comments are closed.