Beseda s paní Miluškou Ottovou

V pátek 3.11. 2023 vyjeli žáci IX.C do Olomouce na besedu s paní Miluškou Ottovou, která dnes působí jako okresní tajemnice Svazu bojovníků za svobodu a koordinátorka projektu Živá paměť. Asi málokoho z nás by napadlo, že právě této drobné, energické dámě, dnes již úctyhodného věku, se zapsaly do života tak kruté události spojené s dějinami 40. let 20. století. Obecně snad každý z nás zná životní příběh Anny Frankové, ale vůbec netušíme, že pohnuté a velmi dramatické dětství prožili i lidé žijící mezi námi v našem okolí. O životní příběh se s námi na besedě pořádané Komunitním centrem pro válečné veterány v Olomouci podělila paní Miluška Ottová. Paní Miluška Ottová se narodila ve velmi těžké době v roce 1943 a jako několikaměsíční dítě ze smíšené česko-židovské rodiny jí šlo ve zmíněném roce v Protektorátu Čechy a Morava doslova o život. Milušku a její o deset let starší sestru tehdy zachránila rodina sedláka z Trojanovic a následné dva velmi těžké roky je ukrývali před gestapem na statku. Životní příběh i celá problematika pronásledování židovského obyvatelstva nás hluboce zasáhla a žákům autenticky doplnila výuku. Po skončení besedy jsme ještě s žáky zhlédli dvě výstavy – Zapomenuté Javoříčko a České stopy ve Skotsku. Obě výstavy rovněž připravilo Komunitní centrum pro válečné veterány v Olomouci ve spolupráci s Památníkem Lidice, příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.
Mgr. L. Guňková

Comments are closed.