Sportovní den na II. stupni

Dne 28. 06. a 29. 06. 2022 proběhl vzhledem k vysokým venkovním teplotám v tělocvičně ZŠ SPORTOVNÍ DEN žáků II. stupně naší školy. Žáci hráli podle kategorií turnajovým způsobem košíkovou, kde se do konečného pořadí tříd počítal součet bodů hochů a děvčat z jednoho ročníku.

Celkové pořadí:

  1. místo – 6. B, 7. A, 8. B, 9. B
  2. místo – 6. C, 7. C, 8. C, 9. C
  3. místo – 6. A, 7. B, 8. A, 9. A

Akce byla velmi zajímavá a výkony byly na velmi vysoké úrovni. Poděkování patří všem žákům a vyučujícím při zajištění hladkého průběhu celé akce. Vedoucí akce: Mgr. Martin Gazdík

Comments are closed.