Recyklohraní – první úkol

I v letošním roce se děti z 2. A zapojí do projektu Recyklohraní. Dnes jsme si povídali o třídění plastového odpadu a jeho recyklaci. Nejdříve se děti zamýšlely nad tím, co by si vzaly na opuštěný ostrov a co by tam bylo potřeba k přežití. Vyprávěli jsme si příběh nejslavnějšího trosečníka, Robinsona Crusoa. Jaké materiály měl na ostrově k dispozici? Co se mu mohlo hodit ze ztroskotané lodi? Mohl ve své době znát plastovou láhev? Společně jsme udělali pokus s plastovými lahvemi. Kolik se jich vejde do přenosné tašky nesešlápnutých a kolik, když je sešlápneme? Je to jednou tolik! Po vytřídění petlahví do žlutého kontejneru se děti pustily do tvorby komiksového příběhu, jehož cílem je osvěta třídění a recyklace plastového odpadu.
Nakonec děti představily své práce spolužákům.
Mgr. D. Krylová

Do plnění prvního úkolu se zapojili i žáci IV. A třídy

Comments are closed.
Nejnovější příspěvky