Projektový den “PREVENCE OBEZITY”

Projektový den na téma “ PREVENCE OBEZITY” byl plný aktivit a nových informací.

Začali jsme ve třídách zhlédnutím prezentace o prevenci obezity. Následovala živá diskuse o vlivu obezity na zdraví. Dále jsme pracovali ve skupinkách na různých úkolech – tvořili jsme tématické plakáty, připravovali si zátěž a také Velikonoční pátračku pro žáky prvního stupně.  Pak nás čekal parkourový seminář s možností vyzkoušet si nějaké základní triky pod vedením těch nejlepších z oboru. Následně jsme se odebrali ven a vyzkoušeli jsme si chůzi (a někteří i běh) s připravenou zátěží v okolí Dolan. 

Celý den byl plný pohybu, zábavy a učení. Doufáme, že jsme přispěli k povědomí o důležitosti prevence obezity a motivovali žáky ke zdravějšímu životnímu stylu. 🏃‍🍎🏋️‍

Comments are closed.