Prezentace závěrečných prací žáků IX. tříd

V tomto školním roce měli poprvé žáci IX. tříd možnost vypracovat závěrečné práce. Na jejich vytváření pracovali po celý školní rok. Nejdříve si vybrali téma ( z nabídky vyučujících nebo vlastní), potom vytvářeli osnovu a následně po přijímacích zkouškách pracovali na jejich konečné podobě. Výsledky odevzdávali vedoucím svých prací během měsíce června. Ti pak vybrali ty nejvíce vydařené, které dnes jejich tvůrci prezentovali před pedagogickými pracovníky, spolužáky a účastnit se mohli i rodiče. Samotná prezentace měla vysokou úroveň – ať už v podobě kvalitně zpracované práce, tak v kvalitě samotného projevu a přednesu žáků. Žáci byli odměněni drobným dárkem, ale rovněž upřímným potleskem, který vyjadřoval spokojenost a úžas nad výborným projevem vystupujících. Děkujeme moc jak žákům, tak i pedagogům, kteří se na realizaci tohoto projektu po celý školní rok podíleli. 

Seznam nejlepších prací: 

Příjmení a jméno   třída Název práce vedoucí práce
Grygar Tomáš 9.A Manga komiks Mgr. K. Mráz
Reichová Julie 9.C Kdo byl kdo Mgr. E. Hejtmánková
Labanc Petr 9.A Atlas ptáků Mgr. M. Brázdil
Turečková Ella 9.C Herbář Mgr. P. Provaz
Jelínek Jan 9.A 3D tisk Mgr. A. Císařová
Přibyl Štěpán 9. A Tréninkový plán – košíková Mgr. M. Gazdík
Kráčmar Tomáš 9. C Tréninkový plán – kopaná Mgr. M. Gazdík
Dědek David 9.C Život s hudbou Mgr. M. Glozová
Comments are closed.