Exkurze – Vrchní soud v Olomouci

Ve dnech 17.5. a 7.6. se žáci tříd 8.A a 8.C zúčastnili exkurze na Vrchní soud v Olomouci. Exkurze byla příležitostí seznámit žáky s reálným prostředím soudu a jeho každodenní činností. Cílem bylo využít teoretických znalostí základů práva z hodin VkO.

Ihned po vstupu do budovy jsme se podrobili bezpečnostní kontrole. Následně se nás ujal tiskový mluvčí Mgr. Stanislav  Cik, který nás po celou dobu i doprovázel. Nejprve nám představil soustavu soudů a její funkce, poté nás provedl budovou. Prohlédnout jsme si mohli nejen podatelnu, archiv, jednotlivá oddělení, ale také eskortní místnost a jednací síně.

Ve druhé části programu jsme se usadili v největší jednací místnosti. Navštívila nás místopředsedkyně soudu pro trestní úsek JUDr. M. Kouřilová, Ph.D., která nás seznámila s historií Vrchního soudu a problematikou soudnictví.  Ochotně odpovídala na naše dotazy a na závěr apelovala na naše morální kvality.

Děkujeme Mgr. S. Cikovi, JUDr. M. Kouřilové i všem zaměstnancům Vrchního soudu v Olomouci za laskavé přijetí a čas, který nám byli ochotni věnovat.

Mgr. Gabriela Plachá

Comments are closed.